Revisjon

Dette angrer pensjonistene p?

08-10-2012 10:58 Storebrand Én av tre pensjonister skulle ?nske de hadde reist mer, mens én av fire gjerne skulle tatt bedre vare p? helsa. De f?rreste angrer p? at de ikke jobbet mer. Det viser en sp?rreunders?kelse blant 500 pensjonister.

Én av tre pensjonister skulle ?nske de hadde reist mer, mens én av fire gjerne skulle tatt bedre vare p? helsa. De f?rreste angrer p? at de ikke jobbet mer. Det viser en sp?rreunders?kelse fra Storebrand.
For f? turer til Danmark, Syden, New York og hytta. For lite trening og tid til ? ta vare p? seg selv og helsa. En unders?kelse som Norstat har gjennomf?rt p? vegne av Storebrand gir en indikasjon p? hva Norges 743 000 alderspensjonister f?ler de burde brukt mer tid p?.
? Vi f?r h?pe mange f?r brukt tiden som pensjonist til ? reise og kose seg, sier Knut Dyre Haug, pensjonsr?dgiver i Storebrand.
Det f?rrest angrer p?, er at de ikke har tilbrakt mer tid p? jobben. Kun ?tte prosent av pensjonistene svarer at de angrer p? at de ikke har jobbet mer i l?pet av livet.
Trives som pensjonister
Unders?kelsen understreker at dagens pensjonister er jevnt over forn?yde. 96 prosent av respondentene svarer at de oppfatter pensjonisttilv?relsen som en fin eller helt grei tid. Kun fire prosent svarer at de opplever tilv?relsen som kjedelig.
Dette poenget understrekes av at kun 17 prosent av pensjonistene i unders?kelsen angrer p? at de ikke har spart mer til pensjonstilv?relsen.
? Dagens pensjonister er jevnt over forn?yde, og det er i seg selv ikke overraskende. De har beholdt mange av de gamle, norske verdiene om n?kternhet fra tidligere generasjoner. Huset er selvbygget og har steget voldsomt i verdi, mens l?nene i stor grad har blitt spist opp av inflasjonen. Hytta ble bygget rimelig og bilen er ikke dyreste modell, sier Dyre Haug.
? Det viktigste poenget er likevel at pensjonen som dagens pensjonister f?r er beregnet etter folketrygdens gamle og gunstige regler, legger Dyre Haug til.
Verre for neste generasjon
For morgendagens pensjonister blir bildet et annet. Disse vil oppleve at pensjonen fra folketrygden blir lavere i forhold til l?nn. Tjenestepensjonene i bedriftene er ogs? i endring. I stedet for ? f? en ?rlig garantert pensjonsutbetaling, vil dagens yrkesaktive f? en pensjonsbeholdning som skal fordeles p? stadig flere leve?r som pensjonist.
Storebrands pensjonsr?dgiver har et enkelt r?d til fremtidens pensjonister: ? Spar opp ekstra midler slik at du f?r en romslig pensjonstilv?relse. Det er mulig for dagens yrkesaktive ? opparbeide seg en like god pensjon som dagens pensjonister, men det krever planlegging. Snakk med en pensjonsr?dgiver. Dette kan danne en god og n?dvendig plattform for din egen pensjonsplanlegging, sier Dyre Haug.
Om Storebrand
Storebrand-konsernet er en ledende akt?r i markedet for langsiktig sparing og forsikring. Konsernet best?r av livsforsikring, skadeforsikring, kapitalforvaltning og bank, som samlet tilbyr et helhetlig produktspekter til privatpersoner, bedrifter, kommuner og offentlige virksomheter.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy