Finans

Dette er budsjettets vinnere og tapere

Skattebetalerforeningen mener ?rets budsjett er p? det jevne for mange arbeidstakere, men at noen grupper kommer spesielt godt ut ? og noen grupper kommer spesielt d?rlig ut.

De som kommer best ut av budsjettet er de aller rikeste. Det skyldes i all hovedsak at satsen i formuesskatten foresl?s kuttet med 0,25 prosentpoeng til 0,75 prosent og en marginal ?kning i bunnfradraget. For en formue p? 10 millioner kroner inneb?rer dette et skattekutt p? 24.000 kroner.
? De rikeste er helt klart budsjettets vinnere. . Selv om vi er motstandere av formuesskatten ville vi helst ha sett at formuesskattekuttet i st?rre grad hadde kommet i form av en markant ?kning i bunnfradraget, slik at flere vanlig folk slapp formuesskatten. Fribel?p p? opp mot 20-25 millioner kroner, som de snakket om f?r valget i fjor, har vi forel?pig sett lite til, sier Rolf Lothe, fagsjef i Skattebetalerforeningen.
Samtidig mener Lothe at unge kommer godt ut.
? ?kningen av frikortgrensen er gode nyheter for de unge. Det at de kan tjene 10.000 kroner mer uten ? m?tte betale skatt er bra, spesielt n?r man samtidig vet at det er pensjonsopptjening fra f?rste krone.
Han peker ogs? p? noen ?penbare tapere i budsjettet.
? De som har nytt godt av skatteklasse 2 vil, sammen med visse grupper uf?repensjonister, v?re budsjettets tapere.
Men for de aller fleste mener Lothe at dette er et helt ok budsjett.
? I snitt vil de fleste f? litt mer ? rutte med, selv om vi ikke snakker om veldig store bel?p.

Skattebetalerforeningen ble stiftet i 1952, er partipolitisk n?ytral, og har hjulpet og veiledet en lang rekke skattytere i 60 ?r. Vi har om lag 16.000 medlemmer – s? vel privatpersoner som n?ringsdrivende og bedrifter.
Bes?k v?re hjemmesider p? www.skatt.no

Similar Posts