SE

Deutsche AWM: lägre räntor h?ller i sig

CIO View – officiell prognos fr?n Deutsche Asset & Wealth Management och deras chief investment officer Asoka Wöhrmann. DeAWM förvaltar i dagsläget 955 miljarder Euro (per 30 juni 2014), är en av världens ledande kapitalförvaltare och dessa kommentarer bär s?ledes en del vikt.

V?r prognos för den globala ekonomiska tillväxten 2014 n?got reducerad till 3,3% (fr?n 3,4%).
V?r prognos för den ekonomiska tillväxten i euroomr?det revideras ned?t till: 0,8% (1%).
Den amerikanska ekonomin leder uppg?ngen, följt av Japan och euroomr?det.
Fortsatt extremt expansiv penningpolitik i euroomr?det och Japan.
Amerikansk räntehöjning väntas under 2015, stöder den amerikanska dollarn.
Fr?nvaron av inflationstryck begränsar ökningen av obligationsräntorna.
L?ga räntor underbl?ser placeringar i värdepapper.
Vinsttillväxt är den viktigaste drivkraften för stigande aktiemarknader.
Tillg?ngsallokering av v?r balanserade modellportfölj för kunder baserade i Europa, Mellanöstern och Afrika: Räntor: 42%, Aktier: 47%, Alternativ: 10%, R?varor: 1%

I detta nummer av CIO View finner du även:
Fokus: ECB: s stresstest – göra banksektorn stabilare?
Den Helheten: v?ra prognoser fram till September 2015
Trafikljusrapport: taktisk och strategisk syn p? olika tillg?ngsslag
Portföljallokering: Intervju med Stéphane Junod, regional Chief Investment Officer
Alternativ portfölj: intervju med Tim Gascoigne, chef för Liquid Alternatives

Du kan ladda ner en version av CIO View här (eng).

För mer information vänligen kontakta:
Carlos Cancino
Presskontakt
Tel: +46 768-36 98 73
E-mail: [email protected]
Sabina Díaz Duque
Phone: +49 (0)69 910 14177
E-Mail: [email protected]

Deutsche Asset & Wealth Management
Med ? 955 miljarder i förvaltat kapital (30 juni 2014), är Deutsche Asset & Wealth Management? en av världens ledande kapitalförvaltare. Deutsche Asset & Wealth Management erbjuder individer och institutioner traditionella och alternativa investeringar i samtliga större tillg?ngsslag. DeAWM erbjuder ocks? skräddarsydda lösningar, förmögenhetsförvaltning och private banking-tjänster till förmögna privatpersoner.
? Deutsche Asset & Wealth Management är varumärket p? kapitalförvaltningsenheten inom Deutsche Bank-koncernen. De juridiska personer som erbjuder produkter eller tjänster inom ramen för Deutsche Asset & Wealth Management varumärke listas i kontrakt, säljmaterial och annan produktinformation.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Christian Sandstr   #Ratio Hanna Alml