valutasp?rsm?l

DIBS lanserer betalingsl?sning i Polen

DIBS, Nordens ledende leverand?r av betalingsl?sninger for e-handel, har knyttet 29 polske banker til sin betalingsl?sning. DIBS lanserer dermed et komplett tilbud for betalinger for e-handel i Polen.
– DIBS lanserer n? et komplett tilbud i Polen. V?rt m?l er ? bidra til ? utvikle det polske e-handelsmarkedet med sikre, innovative og funksjonelle betalinger. Vi skal gj?re det enklere for nordiske e-handelsakt?rer ? lansere p? det interessante polske markedet, og i tillegg tiltrekke lokale polske kunder, sier Eric Wallin, VD i DIBS.

Det polske e-handelsmarkedet er betydelig og har et stort potensial. Polske forbrukere handler fortsatt sjeldnere og for mindre bel?p enn nordiske forbrukere, men utviklingen g?r raskt fremover. Polske forbrukere foretrekker ? betale via nettbank (foretrekkes av 42% av forbrukerne), kontantbetaling ved levering(33%) og med kort (9%).
DIBS er markedsledere i Norden og har gjennom flere ?r fulgt kunder n?r de ekspanderer utenfor Norden. I forbindelse med at et antall nordiske kunder har lansert e-handel i Polen i l?pet av 2011, har DIBS bygget opp en lokal betalingsstruktur i flere steg. DIBS driver salg og kundeservice i Polen fra kontorer i Stockholm og Danmark.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Eric Wallin, VD DIBS, 0703 29 77 74 eller [email protected]
DIBS Payment Services er Nordens ledende uavhengige leverand?r av funksjonelle, sikre og innovative betalingsl?sninger for e-handel. DIBS h?ndterer daglig over 15 000 transaksjoner og har kontorer i Stockholm, G?teborg, Oslo og K?benhavn. DIBS er oppf?rt p? First North med Erik Penser aksjeselskap som Certfies Adviser.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy