skattesp?rsm?l

Direkteinvesteringer, beholdninger og avkastning. 1998-2008

Cermaq presenterer resultatene for 1. kvartal 2010fredag 7. mai kl 08:00 i Shippingklubben, Haakon VII`s gate 1, 0161 Oslo. Vennligst merk at kvartalsrapport og presentasjon vil bli offentliggjort kl
07:00.
Presentasjonen vil bli tilgjengelig p? web cast via konsernets web side.
Velkommen!

For ytterligere informasjon vennligst kontakt
Lise Bergan, Informasjonsdirekt?r, +47 23 68 50 30, mobil + 47 932 51114

Cermaq-gruppen er et internasjonalt konsern innen havbruk. Cermaq har virksomhet i Norge, Chile, Canada og Skottland. Konsernet er gjennom fôrvirksomheten EWOS verdens nest st?rste produsent av fôr til laks og ?rret, og gjennom oppdrettsvirksomhet Mainstream blant verdens st?rste oppdrettere av laks og ?rret. Konsernet hadde i 2009 en omsetning p? ca 9 milliarder kroner og har ca. 3 300 ansatte. Cermaq ASA er notert p? Oslo B?rs med ticker CEQ. http://www.cermaq.no/

[HUG#1404434]

Source: Millistream / Hug

Similar Posts