DK

Direktionen og medlemmer af bestyrelsen accepterer k?bstilbud fra DuPont

2010 blev et h?rdt ?r, men Vestas er p? rette kurs med rekordstor ordreindgang p? 8.673 MW – ?rsrapport 2010
Resumé:
?rets ordreindgang i 2010 p? 8.673 MW havde en v?rdi p? EUR 8,6 mia., svarende til EUR 1 mio. pr. MW, hvilket er p? niveau med 2009, hvor ordreindgangen var 3.072 MW med en v?rdi p? EUR 3,2 mia. Ordreindgangen steg s?ledes 182 pct. m?lt i MW.
Vestas n?ede i 2010 sin forventede oms?tning, indtjening og nettoarbejdskapital, som udmeldt den 22. november 2010.
Efter rekordstore overleveringer p? 2.557 MW i fjerde kvartal, steg ?rets samlede overleveringer til kunderne i 2010 med 1.078 MW til 5.842 MW fra 4.764 MW i 2009. Stigningen p? 36 pct. i oms?tningen til EUR 6,9 mia. skyldes fremgangen p? 23 pct. i overleveringerne. Det samlede vindkraftmarked faldt derimod if?lge vindorganisationen GWEC fra 38,6 GW i 2009 til en installeret kapacitet p? 35,8 GW i 2010. Serviceforretningen, der ultimo 2010 omfattede 31.000 MW omsatte for EUR 623 mio., hvilket var en stigning p? 24 pct. EBIT-marginen blev 6,8 pct. f?r og 4,5 pct. efter afholdelse af engangsposter p? EUR 158 mio. til fabrikslukninger og afskedigelser, som udmeldt den 26. oktober 2010.
Det frie cash flow blev EUR (733) mio. efter investeringer p? i alt EUR 789 mio. i regionalisering og kvalitet, forskning og teknologiudvikling. I andet halv?r 2010 genererede Vestas et frit cash flow p? EUR 325 mio., heraf EUR 145 mio. i fjerde kvartal. Det frie cash flow var EUR (842) mio. i 2009. Den nettorenteb?rende g?ld, der steg til EUR 896 mio. pr. 30. juni 2010, var EUR 579 mio. ultimo 2010, hvilket svarer til virksomhedsobligationen p? EUR 600 mio., som Vestas udstedte den 23. marts 2010. Ved ?rets udgang trak Vestas s?ledes ikke p? sine kreditfaciliteter. Ved udgangen af 2010 var Vestas? beholdning af faste og ubetingede ordrer 7.622 MW med en v?rdi p? EUR 7,7 mia. mod 5.015 MW og EUR 5,4 mia. ?ret f?r.
Ulykkesfrekvensen blev reduceret med 38 pct. til 5,0 pr. en mio. arbejdstimer, kundetilfredsheden var u?ndret, mens den gr?nne energiandel kun n?ede 42 pct., hvilket skyldes manglende adgang til vedvarende elektricitet p? flere nye lokationer. Vestas? vindkraftv?rker forbedrede ogs? i 2010 deres ydelse; s?ledes er Lost Production Factor (andel af mulig vind, der ikke h?stes) nu under 3 pct. p? de parker, hvor Vestas garanterer ydelsen. Ultimo 2010 havde Vestas i alt installeret 44.114 MW.
Forventningerne til 2011 er en oms?tning p? omkring EUR 7 mia. med en EBIT-margin p? 7 pct. efter en forventet stigning p? ca. EUR 100 mio. i afskrivninger og amortiseringer. EBIT-marginen p?virkes ogs? af, at indtjeningen p? nye produkter f?rst begynder at sl? igennem i 2012. Oms?tning og indtjening ventes at fordele sig forholdsvis j?vnt mellem f?rste og andet halv?r. F?rste kvartal ventes at udvise et mindre underskud. Det frie cash flow ventes fortsat at v?re positivt, selvom investeringerne nu ventes at udg?re EUR 850 mio. mod f?r ventet EUR 650 mio.
Der udbetales ikke bonus for 2010. I koncernbonusm?lene for 2011 indg?r en EBIT-margin p? 8,4 pct. (v?gt: 35 pct.), et frit cash flow p? EUR 200 mio. (30 pct.), et kundetilfredshedsindeks p? 72 (20 pct.) og en oms?tning p? EUR 7 mia. (15 pct.). I forretningsenhederne indg?r ogs? ulykkesfrekvens, lagerdage, vindkraftv?rkernes produktion mv. For at sk?rpe fokus p? l?nsomhed er kravene til EBIT-margin og frit cash flow sat h?jere i koncernbonusm?lene end i forventningerne til ?ret.
Presse- og analytikerm?de
Vestas vil i februar 2012 redeg?re for forventningerne til 2012.
Presse- og analytikerm?de i London,
onsdag den 9. februar 2011 kl. 15.00 ()/14.00 (London-tid)
I forbindelse med offentligg?relsen af ?rsrapporten afholdes informationsm?de i dag onsdag kl. 15.00 ()/14.00 (London-tid) for analytikere, investorer og pressen p?:
The London Marriott West India Quay Hotel
22 Hertsmere Rd
Canary Wharf
London, E14 4ED
England.

Yderligere detaljer p? www.vestas.dk/investor.
Eventuelle sp?rgsm?l kan rettes til koncernchef Ditlev Engel eller til Senior Vice President for Group Communications, Peter Wenzel Kruse, begge p? tlf. 9730 0000.

Se den fulde meddelelse (pdf)
?rsrapport 2010

Similar Posts