DK

Direkt?r for DSBFirst og DSB Sverige fratr?der

H2 Logic A/S har sammen med en r?kke europ?iske partnere igangsat Europas st?rste afpr?vningsprojekt for brintdrevne forureningsfri gaffeltrucks nogensinde, kaldet HyLIFT. Mere end 30 gaffeltrucks fra Dantruck A/S, som er udstyret med et H2Drive? br?ndselscelle system fra H2 Logic, skal afpr?ves hos europ?iske slutbrugere. Afpr?vningen skal skabe grundlag for en efterf?lgende markedsintroduktion. En s?dan kan ske allerede fra 2013 s?fremt der skabes rammebetingelser, som i USA hvor der gives 30% st?tte til indk?b af br?ndselscelle produkter.

Selvom der findes flere biler end gaffeltrucks s? kan én intensivt anvendt gaffeltruck udlede lige s? meget CO2 som otte biler ?rligt. ?get b?redygtighed indenfor transport af varer kan s?ledes give et betydelig bidrag til de politiske m?ls?tninger om reduktion af CO2 udledningen fra transport.

Hidtil har det v?ret vanskeligt at erstatte diesel og LPG i de st?rre og intensivt anvendte gaffeltrucks da elektriske l?sninger med batterier ikke har v?ret tilstr?kkelige. De brintgaffeltrucks som skal afpr?ves i HyLIFT projektet, kombinerer i stedet fordelene fra b?de batterier og diesel/LPG. Brint giver samme konstante tr?kkraft, hurtige optankning og lange driftstid som LPG/diesel, og samtidig sikres en effektiv forureningsfri udnyttelse af energien som med batterier.

HyLIFT projektet er et Europ?isk projekt med et samlet budget p? 50 mio. kr. og med deltagelse af virksomheder og organisationer fra Europa. Projektets hovedform?l er at afpr?ve en nyudviklet brintgaffeltruck fra Dantruck A/S som har et integreret H2Drive? br?ndselscelle system fra H2 Logic.

H2 Logic og Dantruck har siden 2006 arbejdet m?lrettet p? f?rdigg?relsen af den brintdrevne gaffeltruck, og det er s?ledes den f?rste i verden som er udviklet udelukkende til k?rsel p? brint. Danmarks Tekniske Universitet deltager ogs? i projektet med henblik p? at f?lge afpr?vningen, da de ogs? har deltaget i udviklingen af brintgaffeltrucken.

Afpr?vningen i HyLIFT projektet skal indsamle vigtige erfaringer fra mere end 30 slutbrugere rundt omkring i Europa ligesom at det ?gede volumen skal bidrage til at reducere omkostningerne.

Alene siden 2003 er omkostningerne p? br?ndselsceller blevet reduceret med 80% og HyLIFT projektet skal bidrage til at reducere prisen yderligere s? at en markedsintroduktion er mulig. En s?dan kan starte allerede fra omkring 2013, s?fremt der politisk etableres markedsrammebetingelser.

I USA gives der allerede i dag 30% tilskud til virksomheders indk?b af produkter med br?ndselsceller, hvorfor der ogs? indenfor de senere ?r er blevet sat mere end 1.000 brintgaffeltrucks i drift.

Succesen i USA er ogs? en af baggrundene for HyLIFT projektet som er st?ttet af det Europ?iske brint og br?ndselscelle program, EUDP og Fornyelsesfonden. HyLIFT projektet s?vel som andre afpr?vningsprojekter skal i de kommende ?r bidrage til at sikre EU en n?gleposition i udviklingen og kommercialiseringen af brint og br?ndselscelle teknologier. Afg?rende er det dog at afpr?vningerne bliver suppleret med deciderede rammebetingelser som st?tter slutbrugeres indk?b, frem for kun at st?tte teknologivirksomheders udvikling og afpr?vning.

?Vi gl?der os til, gennem afpr?vningen i HyLIFT projektet at give gaffeltruckbrugere rundt om i Europa mulighed for at opleve de klare fordele brint tilbyder. Samtidig kan det ogs? bidrage til at skabe ?get opm?rksomhed omkring teknologien b?de hos slutbrugere men ogs? politisk, s? at rammebetingelser for markedsintroduktion bliver etableret i lighed med i USA.? udtaler Direkt?r i H2 Logic, Jacob Krogsgaard.

Udviklingen af H2Drive? er sket med bidrag fra H?jteknologifonden og EUDP
http://www.h2logic.dkPressekontakt
Direkt?r, Jacob Krogsgaard
2871 8945

H2 Logic A/S
Industriparken 34
7400 Herning
Danmark

Similar Posts