del?rsrapporter

DnB NOR: Kapitalmarkedsdag (2/2)

DOF Installer ASA (?DOF Installer?) planlegger ? gjennomf?re en rettet emisjon med brutto emisjonsproveny p? NOK 150 millioner ved utstedelse av totalt 7.500.000 nye aksjer til tegningskurs NOK 20 per aksje. Totalt antall aksjer etter gjennomf?ring av den planlagte emisjonen vil v?re 13.931.000 aksjer. Den planlagte rettede emisjonen vil v?re betinget av godkjennelse fra generalforsamlingen i DOF Installer som vil bli avholdt den 6. april 2010.

Tegningsperioden vil v?re fra 18. mars 2010 til og med 24. mars 2010 kl 17:00. Tegningsperioden kan imidlertid avsluttes tidligere eller bli forlenget dersom DOF Installer ?nsker det.

DOF Subsea Holding 2 AS, majoritetsaksjon?r i DOF Installer, har forpliktet seg til ? tegne, og vil bli tildelt, ca. 53% av de nye aksjene som skal utstedes for ? opprettholde sin eksisterende eierandel. De har i tillegg garantert for tegning av de gjenv?rende aksjene som skal utstedes i den planlagte rettede emisjonen.

Form?let med emisjonen er ? delfinansiere byggingen av DOF Installers store ankerh?ndteringsskip som skal bygges av STX Europe i Norge (Aukra). Etter salget av nybyggingskontrakten for det f?rste fart?yet (Skandi Vega) til DOF i februar 2010, har DOF Installer n? tre fart?y under bygging.

DOF Installer har i tillegg inng?tt en avtale med DOF Subsea AS vedr?rende salg av ytterligere en av sine nybyggingskontrakter (byggenr. 722) til en pris p? NOK 153,5 millioner tilsvarende byggekostnaden og i samsvar med n?v?rende verdianslag fra skipsmeglere. Salget er betinget av godkjennelse fra generalforsamlingen i DOF Installer som vil bli avholdt den 6. april 2010, samt samtykke fra STX til overtakelsen av nybyggingskontrakten. DOF Installer har i forbindelse med salget av nybyggingskontrakten gitt DOF Subsea AS en rett til ? selge nybyggingskontrakten tilbake til DOF Installer, til den samme prisen, i tilfelle DOF?s planlagte notering i Brasil av sin brasilianske virksomhet, Norskan Offshore, ikke er gjennomf?rt innen slutten av juli 2010. Den planlagte rettede emisjonen er ikke betinget av gjennomf?ring av salget av nybyggingskontrakten.

Den planlagte rettede emisjonen i kombinasjon med salget av nybyggingskontrakten for byggenr. 722 forventes ? tilf?re DOF Installer tilstrekkelig kapital til ? fullf?re nybyggingsprogrammet for de gjenv?rende to fart?yene. Dersom nybyggingskontrakten for byggenr. 722 selges tilbake til DOF Installer, og salget s?ledes reverseres, vil DOF Installer h?yst sannsynlig ha behov for ytterligere egenkapital i l?pet av fjerde kvartal 2010 i forbindelse med den planlagte overtakelse av dette fart?yet.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Mons Aase, styreformann i DOF Installer
Tlf: +47 91 66 10 12

Important notice:
This notice is not an offer for sale of securities in the United States. The securities referred to in this notice have not been, and will not be, registered under the Securities Act of 1933 and may not be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from registration.

Similar Posts