b?rs

DnB NOR lanserer DealerPad

Prisstatistikk fra GARANTI Eiendomsmegling viser at prisene p? omsatte borettslagsleiligheter gikk opp med 1,4 prosent i november.
Prisene p? omsatte borettslagsleiligheter er 1,4 prosent h?yere i november 2010 sammenlignet med oktober 2010. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for omsatte borettslagsleiligheter var i november 2010 p? 22 450 kroner, mens det tilsvarende tallet i oktober 2010 var 22 134 kroner.
I l?pet av de siste 12 m?nedene har prisene steget med 8,3 prosent. For 12 m?neder siden var gjennomsnittlig kvadratmeterpris p? omsatte borettslagsleiligheter 20 725 kroner. Siden nytt?r har prisene steget med 8,2 prosent.
– Etter prisnedgang forrige m?ned stiger n? prisene igjen. Markedet er i god utvikling og det lover godt for avslutningen p? ?ret, sier administrerende direkt?r Stein Drogseth i GARANTI Eiendomsmegling.
Flere bud per bolig
Sammenlignet med forrige m?ned steg antall bud denne m?neden. I november er det i snitt 4,5 bud per omsatt borettslagsbolig, en oppgang p? 0,2 bud fra oktober. Sammenlignet med samme tidsrom i fjor er det en oppgang p? 1,2 bud. Antall budgivere per bolig er 1,9. Dette er en nedgang p? 0,6 budgivere siden forrige m?ned, og p? samme niv? som samme tidsrom i fjor.
– Det er solgt flere boliger i november i ?r enn i samme periode i fjor. ?kningen i antall bud viser at temperaturen i markedet er h?yere n?. Det er imidlertid kommet inn f?rre nye oppdrag i november enn i oktober, noe som tyder p? at flere n? venter med ? legge ut bolig for salg til etter nytt?r, sier administrerende direkt?r Stein Drogseth i GARANTI Eiendomsmegling.

Om GARANTI Eiendomsmegling
GARANTI Eiendomsmegling er boligbyggelagenes eiendomsmeglerkjede og best?r i dag av 35 boligbyggelag som forvalter over 100.000 boliger, hovedsakelig i borettslag tilknyttet boligbyggelagene. Rundt 60 prosent av de forvaltede boligene er blokkleiligheter, mens de ?vrige er ulike former for sm?husl?sninger.

Garantilagenes boliger er relativt homogene, og kvaliteten og st?rrelsen p? omsatt boligmasse forandrer seg dermed lite blant de ca 900 borettslagsboligene som blir omsatt pr m?ned. Dette bidrar til ? styrke kvaliteten p? Garantis prisstatistikk, som er den mest omfattende m?nedlige prisstatistikken for borettslag i Norge. Prisstatistikken er utarbeidet i samarbeid med Perduco AS.
Se ogs?: www.garanti.no
For ytterligere informasjon:
Stein Drogseth, administrerende direkt?r, tlf 977 44 005, e-post [email protected]

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #AFP   #Ida Espolin Johnson   #KLP   #NAV