b?rs

DnB NORD

Litauen og Polen. Ved melding til markedet 14. juli ble det gjort kjent at DnB NOR i henhold til aksjon?ravtalen hadde sendt melding til NORD/LB

Litauen og Polen.
Ved melding til markedet 14. juli ble det gjort kjent at DnB NOR i henhold til aksjon?ravtalen hadde sendt melding til NORD/LB om at banken forbeholdt seg retten til ? ut?ve sin opsjon til ? overta NORD/LBs 49 prosent eierandel i Bank DnB NORD A/S.
Ved melding til NORD/LB i dag har DnB NOR ut?vet sin opsjon til ? overta NORD/LBs eierandel i Bank DnB NORD A/S.
Om partene ikke kan bli enige om pris

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy