Revisjon

Dobbelt s? mange branner i desember

12-12-2012 09:20 KLP Desember er den vinterm?neden med flest branner. Det er derfor ikke tilfeldig at R?ykvarslerens dag er lagt til 1. desember. Seriekoblede r?ykvarslere og batteri som fungerer, kan redde liv.

Desember er den vinterm?neden med flest branner. Det er derfor ikke tilfeldig at R?ykvarslerens dag er lagt til 1. desember. Seriekoblede r?ykvarslere og batteri som fungerer, kan redde liv.
Det brenner mye mer i advents- og julem?neden enn i de andre vinterm?nedene. Det er derfor all grunn til ? passe litt ekstra p? i tiden fremover.
– Vi bruker mer levende lys i advents- og juletida enn ellers i ?ret, og tenner opp i peiser og ovner i stedet for ? bruke elektrisk varme. Vi er mer hjemme i jula og har dermed ?kt str?mforbruk. Alt dette ?ker risikoen for brann, sier Geir Gr?nsholt i Skadeforebyggende avdeling i KLP.
I desember i fjor var det dobbelt s? mange branner som den p?f?lgende m?neden. Mens det var 4300 branner i desember 2011, var det 2000 branner i januar 2012, viser tall fra Finansn?ringens Hovedorganisasjon, FNO.
– ?ret rundt er det viktig ? ha en r?ykvarsler med batterier som fungerer. For ? forebygge tap av menneskeliv ved nattlige boligbranner er det viktig at man blir raskt varslet. Brannen kan starte et helt annet sted i bygget enn der man oppholder seg. Seriekoblede r?ykvarslere vil derfor ofte v?re l?sningen i boliger over flere plan eller med mange rom. S?rg ogs? for at alle i husstanden vet om alternative r?mningsveier, sier Gr?nsholt.
Alle boliger er p?lagt ? ha minst en fungerende r?ykvarsler per etasje, som kan h?res p? alle soverom med lukket d?r. Manuelt brannslokkeutstyr er p?budt og skal v?re lett tilgjengelig. Som slokkeutstyr menes en fast montert brannslange som rekker inn i alle rom, og/eller h?ndslokkerapparat.
En YouGov-unders?kelse viser at Norge er best i klassen i Norden n?r det gjelder antall r?ykvarslere og ? bytte batteri i tide. I Danmark, som kommer d?rligst ut, har bare 73 prosent r?ykvarsler, mot 98 i Norge.

Hvis det brenner:
Husk at menneskeliv er langt viktigere enn materielle verdier.
Hvis du straks kan lokalisere branntill?pet, s? gj?r derfor bare ett realt fors?k p? ? slukke.
Lykkes du ikke med en gang, s? f? med deg alle i huset ut i sikkerhet. Husk at sm? barn kan finne p? ? gjemme seg i skap eller under sengen ved panikk.
Varsle brannvesenet, 110, og andre personer som kan v?re i fare.
Bruk en r?mningsvei som ikke er fylt av r?yk.
G? rett til avtalt m?teplass og sjekk at alle er p? plass.
(Kilde: Brannvernforeningen)

Kontaktperson: Geir Gr?nsholt, tlf 901 04 461 eller [email protected]
Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er Norges st?rste livsforsikringsselskap. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter b?de i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. KLP-konsernet har en forvaltningskapital p? 324 milliarder kroner.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy