b?rs

DOF ASA – Salg av nybygg

DOF har i dag signert avtale om salg av to plattform forsyningsskip (PSV) under bygging ved Cochin Shipyard Ltd. i India. Skipene har byggenr. 81 og 82 og forventes levert fra verft i desember 2010 og februar 2011. Levering til kj?per vil skje simultant med levering fra verft.
Salget av bygg 81 er gjort uten forbehold. Salget av bygg 82 er gjort med kj?pers finansieringsforbehold som senest skal l?ftes innen utgangen av august 2010.
Pris er avtalt til USD 54 millioner pr. skip.

Kontaktperson: CEO Mons Aase, tlf. 91661012

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy