del?rsrapporter

DOF INSTALLER ASA ? FORLENGELSE AV TEGNINGSPERIODE FOR PLANLAGT RETTET EMISJON

Hovedaksjon?rene i Nordic Health ASA, representert ved over 2/3 av aksjene, har 24. mars 2010 inng?tt avtale om ? dele opp konsernet ved fisjon av Nordic Health ASA. Fisjonen vil skje ved at det ene operative selskapet, Shine International AS, utfisjoneres fra Nordic Health ASA, mens det andre operative selskapet, Norvital AS, forblir i Nordic Health ASA. Intensjonen er at Shine International AS forblir b?rsnotert p? Oslo Axess mens Norvital AS delistes. De ansatte i konsernet er i all hovedsak arbeidstakere i de operative selskapene, og vil f?lge det selskap de har sin arbeidsmessige tilknytning til. Styret i Nordic Health ASA stiller seg bak fisjonen.

Bakgrunnen for fisjonen er at det har vist seg ? v?re lite synergi mellom de to ovennevnte operative selskapene og at de to aksjon?rgrupperingene med tilknytning til hvert av selskapene derfor ?nsker ? drive de to selskapene videre hver for seg. B?de Shine International AS og Norvital AS har store ambisjoner de neste ?rene og det er ?nskelig for hver av aksjon?rgrupperingene ? fokusere p? egen forretningsmodell for ? oppn? raskere vekst og
verdiskapning.

Ca 39 % av aksjon?rene har kommittert seg til ? forbli i Nordic Health ASA, mens ca 28 % av
aksjon?rene er kommittert til ? f?lge Shine International AS ved fisjonen. De ?vrige aksjon?rene st?r fritt til ? velge hvilket selskap de ?nsker ? v?re aksjon?r i videre, og kan ogs? velge ? fordele aksjepostene sine p? begge selskaper.

Fisjonen er basert p? en markedsverdi per aksje p? NOK 2,20. Selskapets hovedaksjon?rer er i l?pende dialog med selskapets bankforbindelser og finansiering av begge de fisjonerte selskapene synes ? v?re avklaret. Den endelige fordelingen av ?konomiske rettigheter og forpliktelser ved fisjonen vil fastlegges n?r aksjon?rfordelingen er klarlagt.

Utfisjoneringen skjer s? raskt som praktisk mulig.
Ytterligere melding vil f?lge n?r tidsplanen
foreligger.

For n?rmere informasjon kontakt:

Styreformann – Finn Pedersen. Tlf: +47 91586779.
E-mail: [email protected]

CEO – Frank Bjordal. Tlf: +47 67102197/+47 99517372.
E-mail: [email protected]

CFO – Morten Brennesvik-Jensen. Tlf: +47 67111254/+47
90042578.
E-mail: [email protected]

Source: Millistream

Similar Posts