del?rsrapporter

DOF INSTALLER ASA ? PLANLAGT RETTET EMISJON OG SALG AV NYBYGGINGSKONTRAKT (BYGGENR. 722)

Tilfredsstillende utvikling i

Coop leverer tross utfordringer i et konkurranseutsatt marked et tilfredsstillende resultat p? n?r en milliard kroner for 2009. Overskuddet fordeler seg med 131 millioner kroner f?r skatt p? samvirkelagenes fellesorganisasjon Coop Norge SA konsern, mens de 130 samvirkelagene som driver Coop-butikkene til sammen fikk et resultat p? rundt 820 millioner kroner f?r skatt.
– Dette er en betydelig bedring fra 2008, og er isolert sett et godt resultat. Men vi ser ogs? at vi har utfordringer ? tak i for ? styrke v?r posisjon. Vi hadde en svak tilbakegang i markedsandeler i fjor, og slik kan det ikke fortsette over lengre tid, sier administrerende direkt?r i Coop Norge, Ola Strand. Han peker p? at n?r medlemmene har f?tt sin del av overskuddet er det fortsatt for lite penger igjen til over tid ? videreutvikle Coop med nye butikker og etableringer. ? Jeg kan likevel love at vi skal jobbe iherdig for ? styrke v?r posisjon som landets nest st?rste detaljhandelsakt?r.
Resultatet i Coop Norge konsern er dermed betydelig bedret sammenlignet med 2008 da resultatet endte med minus 278 millioner. Coop Norge konsern hadde i 2009 salgsinntekter p? 27.468 millioner kroner. Dette er en ?kning p? 1.677 millioner kroner eller 6,5 prosent. ?kningen skyldes i stor grad vekst i markedet samt en ?kning i samvirkelagenes kj?p gjennom Coop Norge. Samvirkelagenes samlede omsetning endte p? n?r 36,25 milliarder kroner noe som er 3,2 prosent bedre enn 2008 da en fikk en omsetningsutvikling p? 35,12 milliarder kroner.
Bruttofortjenesten for Coop Norge konsern for 2009 ble 2.582 millioner kroner, en ?kning fra
2 267 millioner i 2008. Dette inneb?rer at bruttofortjenesten er styrket med 0,4 prosentpoeng.
Samlet verdiskapning i varekjeden ?kte fra 601 til 705 millioner kroner. Av dette er 443 millioner kroner bruttofortjeneste i Coop Norge SA og 262 millioner kroner driftsresultat i Coop Norge Handel AS konsern. I driftsresultatet for Coop Norge Handel konsern inng?r driftsresultatet fra Coop Norge Industri konsern, Coop Norge Grorud Eiendom og Coop Norge Stavanger Eiendom som viser resultater p? niv? med 2008.
Netto finansresultat er betydelig bedre enn ventet, spesielt som f?lge av utviklingen i aksjemarkedet og lavere renteniv? enn budsjettert. Resultatet fra forvaltningen i Coop Norge SA ble ?kt fra minus 30 millioner kroner i 2008 til 121 millioner kroner i 2009.
Samvirkelagenes totale resultat etter kj?peutbytte til medlemmene endte p? 390 millioner kroner mot 115 millioner kroner ?ret f?r.
Coop er Norges nest st?rste detaljhandelsakt?r og om lag hver fjerde handlepose som omsettes i Norge kommer fra en Coop-butikk. Coop eies av 1,2 millioner medlemmene og butikkene drives av 130 samvirkelag. Coop driver detaljhandel, eiendoms- og industrivirksomhet. Samvirkelagene er organisert i fellesorganisasjonen Coop Norge SA. Gjennom datterselskapet Coop Norge Handel AS driver selskapet grossist-, industri-, logistikk- og kjedevirksomhet, mens datterselskapet Coop Norge Eiendom AS driver kj?p, salg, utvikling og forvaltning av eiendom. Coop driver i dag rundt 870 dagligvarebutikker innenfor egne kjedekonsepter i tillegg en del kjedel?se. Coop driver ogs? rundt 20 store byggevarehus og flere faghandelsprofiler i ulike bransjer. Til sammen har Coop cirka 1.200 butikker over hele landet.

A to już wiesz?  Coop kj?per seg opp i Mathuset Holmens

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy