del?rsrapporter

DOF INSTALLER ASA ? RETTET EMISJON OG SALG AV NYBYGGINGSKONTRAKT (BYGGENR. 722) VEDTATT AV EKSTRAORDIN?R GENERALFORSAMLING

Rekordresultat for

Resultat f?r skatt er p? 289 millioner kroner. Det er en ?kning p? 72 millioner kroner eller 33 % fra 2008. ? ?kt volum, markedsrettet arbeid og moderat kostnadsvekst har medvirket til det gode resultatet, sier administrerende direkt?r i BBS, Ola Forberg.
Omsetningen for BBS i 2009 var p? 2 milliarder kroner. Det var en netto vekst p? 311 millioner kroner fra ?ret f?r. Resultat f?r skatt er p? 289 millioner kroner, en ?kning p? 72 millioner kroner eller 33 % fra 2008.

– BBS er inne i en sterk vekstperiode, sier administrerende direkt?r i BBS Ola Forberg. Vi har tatt betydelige markedsandeler p? flere omr?der b?de i Norge og internasjonalt. Det er helt i tr?d med v?r strategi om ? bli en ledende akt?r i Norden for internasjonal betalings- og informasjonsformidling.

– Vi ser en sterk vekst for flere av v?re produkter, tjenester og l?sninger. Det gjelder blant annet for elektroniske betalings- og sikkerhetsl?sninger som eFaktura, PKI og Netaxept. Vi ser ogs? en positiv markedsutvikling for kortbetalingstjenester og terminalmarkedet. Vi noterer ogs? volumvekst for mer tradisjonell fakturah?ndtering som print, scanning og digitalisering for privat og offentlig sektor, og har vunnet flere anbud. Vi har gjennom de siste ?rene arbeidet sv?rt markedsrettet. Samtidig har vi hatt en moderat kostnadsvekt. Dette er blant de faktorene som har bidratt til det positive resultatet, sier Forberg.

Alle forretningsomr?der og datterselskaper kan vise til god underliggende vekst. Stabil og sikker drift er v?rt fremste konkurransefortrinn. Innfrielse av v?re kunders h?ye forventninger til oppetid og driftsstabilitet skaper tillit i markedet og bidrar aktivt til det solide ?konomiske resultatet.
Som f?lge av finanskrisen, ble det bygget beredskap tidlig p? ?ret og kostnadsniv?et ble skalert ned for ? m?te et eventuelt fall i inntekter. Dette fryktede inntektsfallet kom ikke, samtidig som vi opprettholdt det moderate kostnadsniv?et, sier Forberg.

A to już wiesz?  Ny skandinavisk direkt?r for strategi, marketing og kunder i Codan og Trygg-Hansa

For ytterligere informasjon, kontakt:
Sigbj?rn Larsen, kommunikasjonsdirekt?r i BBS. Tlf. 22 89 86 33 / 97 62 46 78.
Om BBS
BBS er en IT-basert kunnskapsbedrift og ledende tilbyder av betalings-, informasjons- og ID-l?sninger. V?r drivkraft er ? skape effektive l?sninger som moderniserer og sikrer m?ten vi betaler og utveksler informasjon p?. Gjennom 37 ?rs virksomhet har BBS opparbeidet seg solid tillit i det norske markedet. Konsernet har 1000 medarbeidere i Norge, Sverige, Danmark og Finland, og vi ser i dag p? Norden som v?rt hjemmemarked. I 2008 hadde BBS en omsetning p? 1,7 milliard. V?rt langsiktige m?l er ? ta en ledende rolle i Nord-Europa p? alle omr?der der vi har en sterk posisjon i dag.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy