Hel-

DOF – kontrakter for ConocoPhillips

Davos-lederne har lagt finanskrisen bak

Verdens toppledere er like optimistiske til omsetningsvekst som f?r finanskrisen. ?konomisk usikkerhet er fortsatt deres st?rste bekymring, men n? forberedes vekst. St?rst blir aktivitets?kningen i Asia, viser PwCs globale topplederunders?kelse som i dag presenteres p? World Economic Forum i Davos.
1200 toppledere fra 69 land er intervjuet i revisjons- og r?dgivningsvirksomheten PwCs fjortende topplederunders?kelse, dr?yt 50 av disse fra Norden.
48 prosent av disse er sv?rt trygge p? utsiktene til omsetningsvekst for deres selskap, opp fra 21 prosent i 2009 og 31 prosent i fjor.
51 prosent skal ?ke sysselsettingen neste 12 m?neder, 16 prosent skal kutte. De siste 12 m?nedene er tilsvarende tall hhv. 43 prosent og 35 prosent.
FoU blir viktigere
– ?rets fremtidsutsikter er h?rfint mindre optimistiske enn de var i ?rene f?r finanskrisen, og lederne tror p? ny vekst. To tredeler ansl?r at veksten vil komme fra st?rre markedsandeler, ekspansjon til nye markeder og som resultat av forskning og utvikling. Resten vil komme fra oppkj?p, fusjoner og strategiske samarbeid, sier H?vard S. Abrahamsen, administrerende direkt?r for PwC i Norge.
Fra 2007 til 2010 opplevde topplederne eksisterende markeder som viktigste vekstmulighet. N? faller denne andelen p? bekostning av forskning og utvikling, og de to er n? likestilte.
?nskeliste til politikerne
Davos er et m?tested for n?ringsliv og myndigheter. Det verdens toppledere ?nsker seg aller mest fra sine politikere, er at de fokuserer p? ? bedre offentlig infrastruktur, fulgt av utdannelse av framtidig arbeidskraft og stabile finansmarkeder. Litt over halvparten frykter at myndighetenes h?ndtering av offentlig gjeld vil medf?re h?yere beskatning.
– Her ser vi at nordiske ledere avviker noe fra resten av verden. Infrastruktur oppfattes som mindre viktig, mens klimatiltak st?r h?yere oppe p? ?nskelisten enn andre steder. Nordiske ledere ser ogs? mindre m?rkt p? framtidig beskatning: Mens 3 av 4 amerikanske ledere tror p? skatte?kning p? grunn av offentlig gjeld, gjelder dette kun 1 av 4 i Norden, sier Abrahamsen.
– Finanskrisen har v?rt mild i Norden. Derfor er det litt overraskende at nordiske ledere ikke er mer optimistiske til omsetningsvekst enn resten av Europa, sier Abrahamsen.
Ujevn vekst framover
If?lge unders?kelsen blir veksten ujevnt fordelt; optimismen blant kinesiske og indiske ledere er langt sterkere enn i Europa og USA. Og ledere fra sistnevnte omr?der sier at veksten i deres bedrift i nettopp Asia: Over 90 prosent av lederne fra Vest-Europa og Nord-Amerika sier at bedriften de leder vil ?ke sin aktivitet i Asia neste 12 m?neder. Kun halvparten av samme gruppe tror p? aktivitets?kning i Vest-Europa. 4 av 10 oppgir at Kina er det viktigste landet for deres bedrift de kommende 12 m?nedene.
– Forskjellen viser seg blant annet innenfor tilgang p? kompetanse. N?r veksten tiltar ?ker utfordringene knyttet til ? finne kvalifisert arbeidskraft. Globalt er 56 prosent bekymret for tilgangen p? n?kkelkompetanse. I USA er tallet 38 prosent, mens tilsvarende tall for Kina og India begge er 73 prosent, sier Abrahamsen.
Finanskrisen forandret n?ringslivet
Finanskrisen har satt sine spor. Store andeler oppgir at de har kuttet kostnader det siste ?ret.
– De fleste topplederne sier at deres selskap har endret strategi de siste to ?rene. 4 av 10 nordiske ledere sier at strategiendringen har v?rt fundamental. 7 av 10 bruker n? mer tid p? risikostyring, og like mange er noe eller veldig bekymret for ?konomisk ustabilitet i verden, sier Abrahamsen.
For full rapport, se www.pwc.com/no
Flere kommentarer:
H?vard Abrahamsen, adm. direkt?r, tlf 95 26 07 79
Einar Ravndal, leder kommunikasjon, tlf 95 26 04 84

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy