del?rsrapporter

DOF ? Norskan s?ker om b?rsnotering i Brasil

Sveinung Byberg, administrerende direkt?r Acta Kapitalforvaltning, har den 5.mars 2010 kj?pt 30,000 aksjer i Acta Holding ASA til kurs 3,43 kroner per aksje.Byberg eier og kontrollerer etter dette 68,000 aksjer i Acta Holding ASA.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

[HUG#1391331]
Source: Millistream / Hug

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy