valutasp?rsm?l

DOF: OFFENTLIGGJ?RING AV PROSPEKT, TEGNINGSPERIODE BEGYNNER

hver aksje med p?lydende verdi p? NOK 2 (?Tilbudsaksjene ?).
Aksjene utstedt i forbindelse med den Rettede Emisjonen vil bli notert p? Oslo B?rs i dag.
Tegningskursen i reparasjonsemisjonen er NOK 30 per Tilbudsaksje

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Oslo Bergen   #Oslo Stavanger   #Rickard Gustafson   #SAS