Hel-

DOF Subsea AS vurderer utstedelse av nytt usikret obligasjonsl?n

DOF Subsea AS vurderer ? utstede et nytt usikret obligasjonsl?n i det norske obligasjonsmarkedet med forfallsdato i april 2016. Minimumsbel?pet for det foresl?tte obligasjonsl?net vil v?re NOK 500 millioner.
Netto proveny fra det foresl?tte obligasjonsl?net vil bli brukt til ? refinansiere eksisterende obligasjonsgjeld, samt finansiering av selskapets generelle virksomhet.
DnB NOR Markets, First Securities og Pareto Securities er engasjert som tilretteleggere for det foresl?tte obligasjonsl?net.
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Mons Aase, CEO
Tlf: +47 91 66 10 12

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy