DK

DONG Energy annoncerer opfordring til at tilbyde hybridobligationer tilbagek?bt samt hensigt om udstedelse af nye hybridobligationer

Den danske vareeksport klarer sig betydelig bedre end byggevareeksporten. Vareeksporten kom i perioden januar-september op p? 401,5 mia. kroner, hvilket er 9,4 % bedre end samme periode sidste ?r. Byggevareeksporten derimod faldt i ?rets tre f?rste kvartaler med 9,1 % i forhold til samme periode sidste ?r til 25,9 mia. kroner.

– Det er is?r de europ?iske markeder, der tr?kker ned. Vareeksporten generelt er steget med 5,3 % i ?rets tre f?rste kvartaler, mens byggevareeksporten faldt med hele 12,3 % sammenlignet med samme periode sidste ?r, fort?ller Anita Kurowska Larsen, eksportr?dgiver i Dansk Byggeri og forts?tter:

– Samtidig ligger byggevareeksporten p? det laveste niveau i fem ?r. Dermed understreges det endnu en gang, at bygge- og anl?gssektoren er l?ngere om at komme ud af en lavkonjunktur end ?konomien generelt, og der er brug for s?rlig fokus her.
Ser man samlet p? Danmarks fire vigtigste markeder, Tyskland, Sverige, Storbritannien og Norge, s? kom der en betydelig forbedring i eksporten allerede i andet kvartal, hvor byggevareeksporten steg med 777 mio. kroner til 4.324 mio. kroner p? de fire st?rste eksportmarkeder. Det svarer til en stigning p? 22 %. I tredje kvartal lykkedes det at holde niveauet. Stigningerne er dog ikke imponerende i forhold til sidste ?rs niveau.
Kontakt:
Anita Kurowska Larsen, eksportr?dgiver, Dansk Byggeri, telefon 72 16 02 94
Henriette D?ssing, pressekonsulent, Dansk Byggeri, telefon 72 16 02 84, mobil: 21 46 62 16

Similar Posts