DK

DONG Energy har besluttet at udfase to kraftv?rksblokke

Den eksterne leverand?r CSC har garanteret SKAT, at virksomhederne ikke f?r problemer med TastSelv Erhverv, n?r de skal indberette moms senest den 10. november. Samtidig fremrykker Skatteministeriet nu et udbud, efter at CSC ikke har form?et at levere en tilfredsstillende drift af systemet.

Flere virksomheder har i ?rets l?b oplevet problemer med at indberette skat og moms p? SKATs selvbetjeningssystem TastSelv Erhverv. CSC, som er den eksterne leverand?r, har p? et m?de garanteret Skatteministeriet, at indberetningen for 3. kvartal kommer til at forl?be problemfrit.

– Det har v?ret os magtp?liggende at f? en garanti for, at TastSelv Erhverv vil k?re up?klageligt resten af ?ret. CSC’s direktion har i g?r lovet os, at virksomhederne ikke vil st?de p? flere it-vanskeligheder i ?r med at indberette moms og skat, siger departementschef Peter Loft, Skatteministeriet.

Fremrykker udbud
Skatteministeriet har p? baggrund af den utilfredsstillende drift af TastSelv-systemet besluttet at fremrykke udbuddet af den integrationsplatform, som blandt andet TastSelv Erhverv k?rer p?. Med det nye udbud ?nsker Skatteministeriet at sikre driften af en r?kke andre vitale systemer.

– CSC havde kontrakt p? at drive integrationsplatformen frem til 2012, men i lyset af de problemer, vi har oplevet, har vi besluttet at lave udbuddet allerede nu, s? det tr?der i kraft fra 2011. Vi kan ikke leve med, at virksomhederne ikke f?r den service, de har krav p?. Det digitale indberetningssystem er en vigtig del af rygraden i hele vores skattesystem og skal ganske enkelt fungere, siger Peter Loft.

Det har v?ret n?dvendigt for Skatteministeriet at handle nu, da der i l?bet af 2011 vil blive sat en r?kke nye vitale systemer i s?en. Det drejer sig for eksempel om det digitale motorregister, et nyt inddrivelsessystem og et nyt opkr?vningssystem. De nye systemer skal k?re p? samme platform som TastSelv Erhverv, og udbuddet skal derfor sikre en stabil og p?lidelig drift af alle systemerne.

– Vi st?r over for en gigantisk implementerings?velse, som vi skal ruste os bedst muligt til. Derfor har vi nu taget et helt n?dvendigt skridt, der kan sikre brugerne bedst muligt mod nedbrud og andre fejl, pointerer Peter Loft.
http://www.skat.dkPressekontakt
SKATs pressefunktion
7237 0900

SKAT
?konomi og Kommunikation, ?stbanegade 123
2100 K?benhavn ?
Danmark

Similar Posts