DK

DRs generaldirekt?r stopper

DSB har de seneste tre ?r med strategi-programmet Sporskifte 2010 lanceret en r?kke tiltag for at fastholde og forbedre kvaliteten til DSB?s kunder.
DSB har efter dr?ftelser i hovedsamarbejdsudvalget besluttet at igangs?tte en effektivisering af administrationen og st?ttefunktionerne. Det sker dels for at g?re virksomheden endnu mere konkurrencedygtig, dels for at skabe r?derum til at videref?re linjen fra Sporskifte 2010 med at prioritere kundevendte indsatser.
Styrket fokus p? kunderne
?Med Sporskifte 2010 har vi med succes styrket vores fokus p? kunderne og dermed vores kerneydelse. Men vi ?nsker at forbedre kvaliteten yderligere, s? vi fortsat er konkurrencedygtige. Det koster penge, og de kan kun findes ved at reducere omkostningerne andre steder i vores virksomhed. Derfor er vi desv?rre n?dt til at sige farvel til omkring 140 administrative medarbejdere,? siger DSB’s administrerende direkt?r S?ren Eriksen.
Af de ca. 140 medarbejdere afskediges ca. 40 medarbejdere som f?lge af, at DSB etablerer et nyt vedligeholdelsesselskab per 1. januar 2011, hvor de nuv?rende enheder sl?s sammen.
I forbindelse med en effektiviseringsrunde for omtrent to ?r siden afskedigede DSB ca. 200 administrative medarbejdere. Men det er n?dvendigt med en yderligere besparelse for fortsat at kunne udvikle de kundevendte tiltag.
?Det er meget vigtigt for mig, at dette sker i en t?t og gensidig dialog med de faglige repr?sentanter,? fremh?ver S?ren Eriksen.

Similar Posts