DK

DSB skal afskedige ca. 140 administrative medarbejdere

Forslaget til ny postlov ? der gennemf?rer den fulde liberalisering af det danske postmarked ? er nu fremlagt til behandling i Folketinget. S?fremt loven vedtages i den nuv?rende form, planl?gger Post Danmark at indf?re nye priser, der vil g?lde fra den 1. april n?ste ?r.
– Hovedprincippet bliver fremover, at afsenderne skal betale i forhold til de omkostninger, der er forbundet med den valgte forsendelsesform. Derfor bliver de frim?rkefrankerede breve betydeligt dyrere, da det er de breve, der er dyrest for os at h?ndtere, mens priserne kun i mindre grad eller slet ikke stiger for breve med andre frankeringsformer, siger direkt?r i Post Danmark, Finn Hansen.
Samtidig kommer der to pakketyper, en med og en uden omdeling. Pakken uden omdeling vil blive billigere end pakken med omdeling er i dag. Ogs? her er princippet, at prisen skal afspejle omkostningen ved den enkelte forsendelse.
Det frim?rkefrankerede A-brev kommer fra den 1. april 2011 til at koste 8,00 kr. Er man tilfreds med, at brevet er 2-3 dage undervejs, kan afsenderen n?jes med at betale 6 kr., som bliver prisen for det frim?rkefrankerede B-brev. Samtidig bliver det nu muligt at putte B-breve i en af de n?sten 10.000 postkasser rundt om i landet. Desuden skal frim?rkefrankerede breve fremover kun frankeres efter v?gt, da formattakseringen bortfalder. Dermed bliver det nemmere at finde den rette porto.
En gennemsnitlig husstand sender i dag breve for ca. 180 kr. om ?ret. Det svarer til ca. 33 A-breve ?rligt.
PP-breve (breve hvor portoen for st?rre partier er betalt efter aftale med Post Danmark) er v?sentligt billigere at h?ndtere for Post Danmark, bl.a. fordi de indleveres direkte p? et postcenter. Tilsvarende er brug af frankeringsmaskiner billigere end frim?rkebreve, som typisk enten skal indsamles via postkasserne eller fra posthusene.
– Digitaliseringen og den ?konomiske krise har f?rt til et fald i antallet af breve p? mere end 20 % de seneste ?r, og det fald vil forts?tte. N?r der er f?rre breve, og befordringspligten stort set er u?ndret med postomdeling til alle i hele landet 6 dage om ugen, bliver omkostningerne for hvert enkelt brev h?jere. Post Danmark har foretaget store effektiviseringer og har sagt farvel til flere tusinde medarbejdere, men udfordringerne kan ikke im?deg?s gennem effektiviseringer alene, da vi fortsat skal leve op til befordringspligten, siger Finn Hansen.
De to pakketyper bliver en, hvor pakken som hidtil omdeles til adressen, og en hvor pakken ikke omdeles, men hvor modtageren f?r en meddelelse om, at pakken kan afhentes p? n?rmeste posthus eller i D?gnposten. Det bliver 5 kr. dyrere end i dag at sende pakker op til 10 kilo med omdeling, mens en tilsvarende pakke uden omdeling bliver 10 kr. billigere end den pris, man betaler i dag.
Stor- og maxibreve bliver overvejende billigere, og mange virksomheder vil opleve, at deres pakker til private forbrugere bliver billigere. Dette er forsendelsesformer, der ofte benyttes i den voksende e-handel.
– Vi vil g?re vores yderste for, at alle danskere fortsat f?r v?rdi for pengene hos Post Danmark ? nu og i fremtiden. Det er klart, at det l?fte er st?rre, n?r vi nu s?tter priserne op. Det er vi helt klar over, og vi er parate til at leve op til det, siger Finn Hansen.
Til redaktionen:
Yderligere oplysninger f?s hos pressechef i Post Danmark Morten Nielsen p? tlf. 33 61 60 11.Pressemeddelelsen er ogs? vedh?ftet sammen med et prisark.
Med venlig hilsen

Kristian Rask
Kommunikationsr?dgiver
————————————
Post Danmark A/S
Kommunikation
Tietgensgade 37
1566 K?benhavn V
Tlf.: 3361 6013
Mobil: 2178 3109
E-mail: [email protected]
www.postdanmark.dk

Similar Posts