?konomi

– Du vil merke forskjellen

Det har v?rt mye jobb og hektiske dager i Sparebanken S?r og Sparebanken Pluss det siste ?ret.
Da det nye Forstanderskapsm?tet ble konstituert p? mandag var dette den endelige forseglingen av pakten mellom de to s?rlandsbankene.
– Dette er veldig spesielt for oss som har jobbet i de to bankene, men det er ogs? en milep?l for landsdelen v?r. For dette betyr at vi endelig har f?tt en ordentlig regionbank. En lokalt forankret storbank med kraft til ? l?fte hele regionen, sier administrerende direkt?r Geir Bergskaug i Sparebanken S?r.
Han er sikker p? at den nye banken vil kunne bety mye mer b?de for de som lever i landsdelen og for bedriftene i Agder og Telemark.
– Det er viktig ? presisere at denne fusjonen ikke var n?dvendig for at Sparebanken S?r og Sparebanken Pluss skulle overleve. De to bankene kunne levd fint side om side. Men vi har fusjonert fordi vi mener at den samlede banken vil st? sterkere og vil bety mye mer for samfunnet i Agder og Telemark, enn de to bankene ville klart hver for seg, sier Bergskaug.
Selv om bankene n? er fusjonert, vil det g? noen uker f?r kundene opplever endringer. Direkt?ren fremholder imidlertid at kundene vil merke at bankene har fusjonert, og at nye Sparebanken S?r er dobbelt s? stor som de to regionbankene var hver for seg.
– Det f?rste kundene vil merke er at vi i l?pet av de neste m?nedene vil f? ny logo og komme i ny drakt. De tekniske systemene og produkttilbudet i tidligere S?r og Pluss sl?s sammen, hvor vi tar med oss det beste fra begge banker. Det vil si at alle kunder n? f?r tjenester og produkter som ikke var tilgjengelig f?r fusjonen.
Tilbakemeldinger og sp?rreunders?kelser viser at kundene har v?rt godt forn?yd b?de med Sparebanken S?r og Sparebanken Pluss. Samtidig stiller dagens bankkunder stadig nye krav til bankene. Kundene er mer kompetente og krever at bankene endrer seg mye raskere enn f?r.
– Dette skjerper oss, og betyr i praksis at vi hele tiden m? jobbe for ? levere bedre tjenester med bedre kompetanse og bedre r?dgivning. Og det tror jeg vi er i stand til ? levere, ved ? jobbe sammen i en stor bank hvor det er kapasitet til ? utvikle denne kompetansen og de nye tjenestene. V?r ambisjon er ? gj?re Sparebanken S?r til en bedre bank hver eneste dag, avslutter Geir Bergskaug.
Les blogginnlegg fra Geir Bergskaug og se video her.

Fakta om nye Sparebanken S?r
– Sparebanken S?r og Sparebanken Pluss fusjonerte 1. januar 2014.
– Navnet p? den fusjonerte banken er Sparebanken S?r.
– Sparebanken S?r er Norges femte st?rste norskeide bank.
– Banken har en forvaltningskapital p? rundt 90 mrd kroner.
– Banken har 40 filialer i Agder og Telemark, og sysselsetter om lag 500 ?rsverk.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy