DK

DuPont forl?nger perioden for k?bstilbuddet p? Danisco for at im?dekomme igangv?rende lovgivningsm?ssige unders?gelser

F? v?rdi ud af dit

Med kun et ?r p? bagen har Hello Business Network knopskudt grupper op over hele landet. Senest er ?bnet en gruppe i K?benhavn og 2-3 grupper mere er p? vej i Hovedstaden. En del af succesen skal if?lge stifteren findes i ambitionen om, at medlemmerne skal have v?rdi og inspiration fra netv?rket

Det er sket meget siden det f?rste sp?de netv?rksm?de i Aalborg for godt et ?r siden, hvor en god h?ndfuld energiske iv?rks?ttere m?dtes til morgenmad ? sp?ndte p? om humlebien kunne flyve. Det kunne den ? ogs? i den grad! I l?bet af 2010 ?bnede Hello Business Network grupper i en r?kke jyske byer samt p? Fyn og senest netv?rket blevet landsd?kkende efter en flyvende start i K?benhavn.

?Det har v?ret et forrygende ?r, og over hele landet har erhvervsdrivende vendt ryggen til finanskrisen. Vi har i hvert fald oplevet s? en massiv interesse, at det har v?ret sv?rt at f?lge med eftersp?rgslen,? fort?ller Kim Frost Nielsen, der startede Hello Business Network i det nordjyske i for?ret 2010.

Sk?nheden kommer indefra
?Det er vigtigt, at give den enkelte gruppe fokus og tid. Den skal have de optimale betingelser for at vokse og finde sin egen kultur. Jeg tror ikke p? at tvinge forskellige individer ned i en fast og ufravigelig ramme. Mennesker er dynamiske, og det skal afspejles i de rammer, som udg?r netv?rket. Ellers kv?ler man udviklingen og i sidste evne motivationen hos medlemmerne. Jeg plejer at sige, at 30% kommer fra Hello Business Network, resten af succesen leverer medlemmerne selv,? forklarer Kim Frost Nielsen.

Hello Business Network fungerer ligesom mange andre erhvervsnetv?rk: En gruppe erhvervsdrivende m?des med faste intervaller for at udveksle referencer og s?ge nye kontakter. I grupperne er der brancheeksklusivitet, s? medlemmerne ikke m?der konkurrence i netv?rket.

Men her h?rer lighederne ogs? op. Hello Business Network er et udpr?get salgsnetv?rk og bruger kr?fter p? decidere salgstr?ning af medlemmerne. Desuden har de opfundet begrebet minimesser, som afholdes i hver gruppe hvert halve ?r. Det er messer i traditionel forstand ? bare i miniformat. Der er stande og masser af g?ster, og det hele varer ikke mere end et par timer, men medlemmerne f?r rigtigt meget ud af det, mener Kim Frost Nielsen:

?P? kort tid f?r man m?dt en masse nye interessante mennesker, som kan v?re nye kunder eller samarbejdspartnere. Det g?lder om at bruge tiden og kr?fterne effektivt, og minimesserne er helt optimale til lige pr?cis det. Vi underviser medlemmerne i at v?re effektive i salgsprocessen, og de f?rdigheder bliver brugt flittigt til minimesserne,? forklarer han.

Skal ikke v?re de st?rste
?Rigtig mange medlemmer fremh?ver netop salgstr?ningen og minimesserne som de st?rste argumenter for at v?lge Hello Business Network. Det er meget tilfredsstillende, for ambitionen for Hello Business Network er ikke, at vi skal v?re s? store som muligt. Jeg vil gerne skabe v?rdi og v?kst for andre og hj?lpe med at l?fte dem som virksomheder og som s?lgere,? siger Kim Frost Nielsen og fastholder, at det for ham som stifter af netv?rket ikke er en guldgrube rent ?konomisk.

?Medlemskontingenterne betaler selvf?lgelig udgifterne og en lille skilling mere, men min egen st?rste gevinst er uden tvivl det professionelle netv?rk jeg f?r opbygget gennem Hello Business Network. Jeg har m?dt rigtig mange interessante mennesker det seneste ?r, og det har givet mig mange muligheder i andre projekter, jeg er involveret i,? fort?ller Kim Frost Nielsen.
Flyvende start i K?benhavn

Kim Frost Nielsen har selv v?ret drivkraften i opbygningen af grupperne i det jyske, men af geografiske grunde har nordjyden sluppet t?jlerne i den nystartede gruppe i K?benhavn.

?Vi m?des jo kl. 7 om morgenen, s? netv?rket ikke p?virker arbejdstiden, s? det vil v?re en n?rmest umulig opgave at skulle n? derover fra Nordjylland. Der har l?nge v?ret interesse i K?benhavn for at ?bne en gruppe, men jeg har ledt efter den rigtige person til at v?re tovholder for gruppen. Nu er den del p? plads, og den f?rste gruppe er allerede i gang. Inden l?nge ?bner der nok 2-3 grupper mere i K?benhavn. Der er i hvert fald nok af interesserede, men vi skal som sagt huske at holde f?dderne p? jorden og give den gruppe, vi har startet, tid, opm?rksomhed og fokus, s? medlemmerne f?r den ?nskede v?rdi og effekt,? slutter Kim Frost Nielsen.
http://www.hellobusiness.dkPressekontakt
Kim Frost Nielsen
27515202

Hello Business Network
Kjellerups Torv 1, 5. sal
9000 Aalborg
Danmark

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy