Revisjon

Dustin kj?per IT-leverand?ren Norsk Data Senter AS

store private bedrifter og offentlig virksomheter. NDS har 161 ansatte og hadde en omsetning i fjor (2011) p? 538 millioner. NDS er enav Norges ledende

store private bedrifter og offentlig virksomheter. NDS har 161 ansatte og hadde en omsetning i fjor (2011) p? 538 millioner.
NDS er enav Norges ledende leverand?rer av maskinvare

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy