Offentlig ?konomi

e-BusinessForum i Oslo den 12 september 2012

Norske myndigheter er etter den 1. juli 2012 p?lagt ? kreve elektroniske fakturaer av nye eller omforhandlede avtaleleverand?rer samt ved ?vrige kj?p. Disse kravene er en del av en digitalisering av Norge med et form?l om ? redusere og kontrollere kostnader.

Samme effektiviseringsarbeid p?g?r i flere ulike land rundt om i Europa. En teknisk infrastruktur er i ferd med ? vokse frem, og mange h?per at den skal l?se utfordringer for sm? bedrifter, handel p? tvers av landegrenser m.m.

EBG e-BusinessGuide er et nordisk nettverk som jobber for ? samle og dele erfaringer som vedr?rer disse mulighetene, men ogs? utfordringene. I tillegg til ? gj?re dette nettopp digitalt samles vi av og til for ? utveksle erfaringer ansikt til ansikt.
Hva diskuteres under e-BusinessForum?

Vi vil ikke h?re om flere e-fakturaprosjekter som mislykkes pga. at kj?p ikke er involvert og at det ikke er avsatt tilstrekkelige ressurser til leverand?rbearbeiding. Vi ?nsker ikke ? diskutere krav til sm? og mellomstore bedrifter uten samtidig ? diskutere l?sninger for dem, vi ?nsker ikke ? h?re anmodninger om ?kt matching av ordre og fakturaer uten ? ta h?yde for ? endre kj?psadferd. Vi ?nsker ? snakke om m?ter ? ?ke matching p? og ? lykkes med sitt e-fakturaprosjekt, tenking rundt forbedret kassaflyt, optimalisering av arbeidskapital og bedrifts?konomi i forhold til b?de kundens og leverand?rens virksomhet.

Den 12. september 2012 samles vi i Oslo p? Grand Hotel for en interaktiv dag basert p? behovet for ? l?re hvordan andre har l?st utfordringer og utnyttet muligheter ? b?de for selger og kj?per.

EBG e-BusinessGuide er et uavhengig nordisk nettverk som har spesialisert seg p? ? f?re diskusjoner rundt transaksjonsintensive forretningsprosesser som ang?r innkj?p, ordre, faktura og betaling. Som en av f? bedrifter samler vi noen ganger per ?r mennesker fra ulike funksjoner for ? diskutere utfordringer og muligheter til ? effektivisere transaksjoner og prosesser.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Airtours Holidays   #First Choice Holidays   #Ideal Cruising   #Paul Evans