Privat?konomi

EBG hälsar DIFI välkommen som Ekspert selskap för EBF e-BusinessForum | Norge, 2013

En nettverksdag der vi 13. November i Oslo utveksler erfaringer om og diskuterer fremtidens forretningsrelasjoner, forretningsprosesser og transaksjoner

I ?r fokuserer EBF Norge p? Performance Measurement sett fra et end-to-end-perspektiv mellom kj?per og leverand?r. Vi diskuterer fremtidens forretningsrelasjoner, forretningsprosesser og transaksjoner. Vi diskuterer b?de interne og eksterne relasjoner og prosesser og hvordan disse henger sammen. Denne dagen er rettet mot CFO, CPO, CIO og andre med ansvar for ? utvikle hele og deler av det vi kaller ende-til-ende-prosesser mellom kj?pere og leverand?r.
Velkommen DIFI, Direktoratet for forvaltning og IKT!
Difis visjon er ? utvikle offentlig sektor. Vi bidrar spesielt der det offentlige st?r overfor st?rre, gjennomgripende utfordringer, og bidragene v?re kan utgj?re en forskjell. Digitalisering av offentlig sektor og bedre offentlige anskaffelser er sentrale omr?der i ?rene fremover. Kunnskap om organisering og ledelse i staten er vesentlig for ? oppn? resultater innen disse omr?dene. Derfor er Difis strategi knyttet opp mot tre innsatsomr?der: Kunnskapsbasert forvaltningsutvikling, digitale tjenester og gode innkj?p.
Se mer om DIFI här!

EBG e-BusinessGuide er et uavhengig nordisk nettverk som har spesialisert seg p? ? f?re diskusjoner rundt transaksjonsintensive forretningsprosesser som ang?r innkj?p, ordre, faktura og betaling. Som en av f? bedrifter samler vi noen ganger per ?r mennesker fra ulike funksjoner for ? diskutere utfordringer og muligheter til ? effektivisere transaksjoner og prosesser.
EBG e-BusinessGuide er et uavhengig nordisk nettverk som har spesialisert seg p? ? f?re diskusjoner rundt transaksjonsintensive forretningsprosesser som ang?r innkj?p, ordre, faktura og betaling. Som en av f? bedrifter samler vi noen ganger per ?r mennesker fra ulike funksjoner for ? diskutere utfordringer og muligheter til ? effektivisere transaksjoner og prosesser.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #GANT   #Hush Puppies   #Seven Seas   #VILA