del?rsrapporter

EDB – ?rsregnskap 2009

Styret i Q-Free ASA har i dag behandlet styrets beretning samt endelig regnskap for 2009. Regnskapet er avlagt i samsvar med IFRS. Styret har vedtatt ? legge dette frem for generalforsamlingen som avholdes 20. mai 2010.
Konsernets endelige ?rsregnskap inneholder ingen vesentlige endringer i forhold til forel?pig resultat fremlagt i rapport for fjerde kvartal 2009.

Styret har videre vedtatt ? foresl? overfor generalforsamlingen at det ikke utbetales utbytte for regnskaps?ret 2009.

?rsrapport for 2009, med fullstendig ?rsregnskap vil bli utsendt til samtlige aksjon?rer sammen med innkallingen til ordin?r generalforsamling.

Trondheim 23.03.2010

For ytterligere informasjon vennligst kontakt:
Konsernsjef ?yvind Isaksen, mobil +47 905 59 401
Finansdirekt?r Roar ?stb?, mobil +47 932 45 175

Om Q-Free
Q-Free er en ledende global leverand?r av l?sninger og produkter for elektronisk veiprising og trafikkoverv?kning med applikasjoner hovedsakelig innen veifinansiering, rushtraffikksystemer, truck-tolling, rettsh?ndhevelse samt parkering ? og aksesskontroll. Q-Free tilbyr l?sninger og produkter basert de mest anerkjente teknologiene, og er i dag ledene innen b?de DSRC (brikke) – og ANPR (Autmatic Number Plate Recognition) baserte l?sninger, GNSS (Global Navigation Satellite System) baserte systemer, med leveranser i Europa, Asia, Midt ?sten samt Nord og S?r Amerika. Selskapet har hovedkontor i Trondheim, og har circa 300 ansatte i 11 land samt er representert i 7 andre land. Selskapet er notert p? Oslo B?rs med ticker QFR.
http://www.q-free.com

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy