skattesp?rsm?l

EDB Business Partner – Regnskap per 1. Kvartal 2010

Dundee, Skottland og Abbott Park, Illinois, 12. april, 2010 — Axis-Shield
(LSE:ASD, OSE:ASD) og Abbott (NYSE: ABT) har inng?tt en avtale om utvikling og
kommersialisering av en hemoglobin (HbA1c) antistoff basert test til bruk i
ARCHITECT?, Abbotts h?yeffektive analysesystem. Testen vil bli designet for
overv?kning av virkningen av behandling av diabetespasienter, og vil ta i bruk
nyutviklet Axis-Shield-teknologi, basert p? forskning ved selskapets anlegg i
Dundee.

Et internasjonalt ekspertpanel best?ende av diabetesspesialister ga nylig en
anbefaling om bruk av mark?ren som en f?rstelinjetest for diagnostisering i
laboratorium av pasienter i risikogruppen. Det internasjonale ekspertpanelet
besto av representanter fra the American Diabetes Association, the European
Association of Diabetes og the International Diabetes Federation.

“Det er estimert at 220 millioner mennesker i verden har diabetes. Dette
antallet vil antakeligvis doble seg innen 2030 dersom ikke n?dvendige tiltak
gjennomf?res. Utviklingen av den antistoff baserte testen ARCHITECT HbA1c
synliggj?r v?rt engasjement for ? st?tte legenes diagnostisering av sykdommen og
arbeidet med ? sikre at pasientene f?r rett behandling, hurtigst mulig,” sier
Mike Warmuth, Senior Vice President, Diagnostics, Abbott.

R&D-divisjonen ved Axis-Shield har allerede utviklet en HbA1c-test som en del av
AxSYM? xtra-programmet som gj?r det mulig ? gjennomf?re slike tester p? Abbotts
bredt utplasserte AxSYM- antistoff baserte system.

“Avtalen med Abbott om ? levere denne viktige diagnostiseringstesten p?
selskapets h?yteknologiske ARCHITECT-system, komplementerer v?r tidligere
utviklede test for AxSYM. HbA1c-testen er allerede tilgjengelig til bruk i v?re
Afinion(TM) og NycoCard? point-of-care-systemer, og generer betydelige og sterkt
voksende inntekter for Axis-Shield. Vi er godt posisjonert for ? kapitalisere p?
den ?kende ettersp?rselen for denne viktige mark?ren,” sier Ian Gilham, CEO,
Axis-Shield.

Kontaktinformasjon:

Axis-Shield plc Tel: +44 (0)2031787849

Ian Gilham, konsernsjef

Ronny Hermansen, finansdirekt?r

Financial Dynamics Tel: +44 (0)207 831 3113

Jonathan Birt / Mo Noonan

Abbott Media Tel: (847) 937-3655

Darcy Ross

Abbott Financial Tel: (847) 935-9390

Tina Ventura

Om Axis-Shield
Axis-Shield http://(www.axis-shield.com”>(www.axis-shield.comhttp://<http://www.axis-shield.com/>)”><http://www.axis-shield.com/>)er et
internasjonalt in vitro diagnostiseringsselskap, med hovedkvarter i Dundee, og
med forsknings- og produksjonsfasiliteter i Dundee og Oslo. Konsernet er
spesialisert leverand?r av diagnoseinstrumenter og tester for det sterkt
voksende markedet for testing p? legekontorer, samt utvikling, produksjon og
markedsf?ring av innovativt rettighetsbeskyttet diagnostiseringsutstyr til
kliniske omr?der som kardio-vaskul?re og nevrologiske sykdommer, reumatoid
artritt og diabetes.

For mer informasjon om Axis-Shield, http://sewww.axis-shield.com”>sewww.axis-shield.comhttp://<http://www.axis-shield.com/>”><http://www.axis-shield.com/>

About Abbott
Abbott is a global, broad-based health care company devoted to the discovery,
development, manufacture and marketing of pharmaceuticals and medical products,
including nutritionals, devices and diagnostics. The company employs
approximately 83,000 people and markets its products in more than 130 countries.

Abbott’s news releases and other information are available on the company’s Web
site http://atwww.abbott.com”>atwww.abbott.comhttp://<http://www.abbott.com/>”><http://www.abbott.com/>

[HUG#1402357]

Source: Millistream / Hug

Similar Posts