Hel-

EDB ErgoGroup ASA – Justert finanskalender 2011

a8

(Oslo 29. mars 2011) EDB ErgoGroup ASA har gjort justeringer i dato for
offentliggj?ring av regnskapstall for 2. kvartal og 3. kvartal 2011. Vedlagt
f?lger for ordens skyld oppdatert finanskalender for 2011.

1. kvartal 2011, 2. mai 2011

Ordin?r generalforsamling, 24. mai 2011

2. kvartal 2011, 13. juli 2011

3. kvartal 2011, 18. oktober 2011

4. kvartal og forel?pige regnskapstall for 2011, 8. februar 2012

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy