Finans

EDB – N? kan nordmenn bytte bank p? sekunder

Hjellegjerde hadde per 3. kvartal akkumulert driftsresultat f?r avskrivninger (EBITDA) p? 8,3 millioner kroner, en forbedring p? 23,6 millioner kroner mot fjor?ret. Ordin?rt driftsresultat ved utgangen av 3. kvartal ble -0,4 millioner kroner mot -26 millioner kroner i fjor, mens resultat f?r skatt ble 36,2 millioner kroner som er en forbedring p? 85,1 millioner kroner fra samme periode i fjor. Resultat f?r skatt er positivt p?virket av valutagevinster. De vesentlige tiltakene i selve restruktureringen av selskapet er n? gjennomf?rt, og Hjellegjerde fokuserer i periodene fremover p? tiltak for ? skape vekst i selskapet med utgangspunkt i den strategiske plattformen som er etablert.

Omsetningen for kvartalet ble 57,8 millioner kroner sammenlignet med en omsetning p? 82,9 millioner kroner i tilsvarende periode i 2008. Omsetningen i 3. kvartal 2008 ble imidlertid p?virket av gevinst p? 15,1 millioner kroner knyttet til eiendomssalg i Litauen, slik at sammenlignbar ordin?r omsetning for dette kvartalet i fjor var 67,8 millioner kroner.

Ordin?rt driftsresultat for Hjellegjerde i 3. kvartal ble 1,7 millioner kroner sammenlignet med 9,1 millioner kroner i samme kvartal forrige ?r, mens resultat f?r skatt utgj?r 15,3 millioner kroner mot
-10,1 millioner kroner i fjor. Resultatet i 3. kvartal i fjor inneholdt salgsgevinst p? eiendom som utgjorde 15,1 millioner kroner.

Omfattende kostnadstiltak har f?tt planlagt effekt, og i l?pet av 3. kvartal 2009 har blant annet all aktivitet ved fabrikken i Stordal blitt avviklet. I l?pet av kvartalet er arbeidet med ? etablere en ny og mer effektiv produksjonslinje i Sykkylven blitt igangsatt og denne skal v?re i produksjon fra 27. november. Prosessen med etableringen av M?ndalen Laminat AS som frittst?ende leverand?r av laminatkomponenter var ogs? fullf?rt i l?pet av kvartalet. Engangskostnader knyttet til disse viktige strategiske prosessene i de to siste kvartalene er ansl?tt til ca. 4 millioner kroner.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Ingrid Fure Sch   #Kontaktpersoner Viseadministrerende   #Sandnes Sparebank   #Vidar Tors