b?rs

Effektivitetsbarometeret 2010: Sm? og mellomstore bedrifter tror p? vekst, men skal ikke ansette

Sveinung Byberg, administrerende direkt?r Acta Kapitalforvaltning, har den 8.
november 2010 kj?pt 25.000 aksjer i Acta Holding ASA til kurs 2,65 kroner per
aksje. Byberg eier og kontrollerer etter dette 93.000 aksjer i Acta Holding ASA.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy