valutasp?rsm?l

EFTA og Hong Kong, Kina undertegnet en frihandelsavtale

Kina undertegnet en frihandelsavtale under EFTAs ministerm?te i Schaan

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy