Finans

Egenhandel i Sparebanken Vest egenkapitalbevis

Egenhandel i Sparebanken Vest

Sparebanken Vest har gjennom et tilbud til ansatte den 10.12.09 solgt til sammen 28.158 egenkapitalbevis SVEG til 282 ansatte i konsernet. Kursen er fastsatt til NOK 93,- pr. bevis etter fratrekk av rabatt p? NOK 15. Hver ansatt fikk tilbud om kj?p av inntil 100 bevis. Bankens beholdning av egne egenkapitalbevis er etter nedsalget 11.184 bevis.

F?lgende prim?rinnsidere kj?pte hver 100 bevis (ny beholdning i parantes)

Benedicte Schilbred Fasmer – direkt?r kapitalmarked (314)
Arve Havner?s – styremedlem ansatterepresentant (485)
Frank Johannesen – direkt?r risikostyring (214)
Bj?rn Carlsen – HR-direkt?r (100)
Jan Erik Kjerpeseth – viseadm. Direkt?r (428)
Stein Klakegg – adm. direkt?r (1457)
Henning Nordgulen – direkt?r bedriftsmarked (314)
P?l Pedersen – direkt?r juridisk (314)
Bernt R. Petersen – intern revisjonssjef (885)
Bj?rn Magne Sulen – varamedlem styret (700)

Kontaktperson:
Benedicte S. Fasmer – Leder kapitalmarked
Tlf. 95060034

Source: Millistream

A to już wiesz?  Ny administrerende direkt?r i Storebrand Bank

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy