Finans

Egenkapitalbeviseier valgm?te 23.03.10

Norskan Offshore Ltda har inng?tt en intensjonsavtale med OGX om en 1 ?rs kontrakt med 1 ?r opsjon for Skandi Emerald, det f?rste nybygget Aker DOF Deepwater AS har kontrahert i Vietnam. Det vil bli laget en mellomkontrakt mellom Norskan Offshore Ltda og Aker DOF Deepwater AS.
Skipet har forventet levering i f?rste halv?r 2010.
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt Mons Aase + 47 91 66 10 12

Similar Posts