DK

EgnsINVEST Ejd. Tyskland Referat fra generalforsamling EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S

I april 2010 var antallet af bekendtgjorte tvangsauktioner 380 (sk.).

I april 2010 var antallet af bekendtgjorte tvangsauktioner 380 (sk.). Det er et fald p? 118 i forhold til marts. Sammenlignet med samme m?ned sidste ?r er det s?sonkorrigerede antal tvangsauktioner steget med 87.
Niveauet er fortsat lavt i historisk perspektiv og langt under niveauet i starten af 1990?erne, hvor det s?sonkorrigerede antal var p? over 1.500 pr. m?ned.
Mere information om tvangsauktioner og konkurser i april:
Tvangsauktioner og konkurser i april

Flere konjunkturnotitser

Similar Posts