Revisjon

Eidsvoll 1814 jubler over nye 2014-millioner

Regjeringens forslag til Statsbudsjettet for 2013 styrker Eidsvollsbygningen og Eidsvoll 1814 som arena i Grunnlovsjubileet. Den storstilte restaureringen av Eidsvollsbygningen fortsetter. I tillegg foresl?r Regjeringen at Eidsvoll 1814, som en del av stiftelsen Norsk Folkemuseum, f?r en ekstrabevilgning p? 9.9 millioner til ? forberede grunnlovsjubileet i 2014.

?9.9 millioner er et fantastisk bel?p, som viser at departementet verdsetter det arbeidet som gj?res ved museet?, sier direkt?r Erik Jondell om forslaget til Statsbudsjett.
Ekstrabevilgningen dekker to hovedform?l: Det s?kalte inventarprosjektet skal s?rge for en mest mulig tidsriktig m?blering av Eidsvollsbygningen. Videre skal bevilgningen sikre n?dvendige fornyinger av den ?vrige formidlingsvirksomheten ved Eidsvoll 1814. Dette inneb?rer en stor satsing p? fornying av utstillingene i publikumssenteret Wergelands Hus, digital formidling og kunnskapsdeling, samt et helhetlig formidlingstilbud i museet.
Kulturdepartementet legger med denne bevilgningen forholdene til rette for et storstilt jubileums?r p? Eidsvoll preget av kunnskap og opplevelse for alle.

Som en f?lge av den nasjonale museumsreformen, ble Eidsvoll 1814 og Norsk Folke­museum konsolidert pr 1. jan. 2010. B?de Norsk Folkemuseum og Eidsvoll 1814 har store felles interesser i grunnlovsjubileet, og dette var en viktig forutsetning for sammensl?ingen.
Eidsvoll 1814 er i dag en avdeling i Norsk Folkemuseum, men utad vil Eidsvoll 1814 fortsatt framst? som en klar og tydelig enhet med egen profil.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Fahrenheit Celsius   #Med Tyl   #TS   #Via Tyl