Hel-

Ekspertutvalg skal gjennomg? rammeverket for samfunns?konomiske analyser

Presentasjon 4. kvartal

I forbindelse med offentliggj?ring av resultatet for 4. kvartal og forel?pig ?rsresultat for 2010, inviteres det til presentasjon torsdag 24. februar 2011 kl 09:00 i selskapets lokaler i Fred. Olsens gate 2, Oslo.
P?melding til Sissel Walum, e-post: [email protected] eller tlf. +47 22 34 10 26 innen 23. Februar 2011.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy