Finans

Eksport av laks. Veketal Oppgang i eksportpris for fersk laks

Dei st?rste norske ikkje-finansielle aksjeselskapa hadde ved utgangen av 2009 eigedelar i utlandet til ein verdi av 1 170 milliardar kroner. Over 80 prosent av eigedelane i utlandet var innafor same konsern.
Samanlikna med utgangen av 3. kvartal 2008 var auken i dei samla eigedelane i utlandet p? litt under 5 prosent. I same periode auka delen av eigedelane som var innafor same konsern, fr? 71,2 til 80,3 prosent.
Tabeller
Tabell 1 Eigedelar og gjeld overfor utlandet, etter type. Millionar kroner. F?rebelse tal
Tabell 2 Eigedelar og gjeld overfor utlandet, etter type. Prosentvis fordeling. F?rebelse tal
Tabell 3 Gjeld overfor utlandet, etter type. Prosentvis fordeling. F?rebelse tal
Tabell 4 Eigedelar overfor utlandet, etter type. Prosentvis fordeling. F?rebelse tal

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #NOK