del?rsrapporter

Eksportfinans’ ?rsresultat 2009 godkjent i ordin?r generalforsamling

Det innkalles herved til ordin?r generalforsamling i Bouvet ASA torsdag 29. april 2010 kl. 17:30 i
Bouvets lokaler i Sandakerveien 24C, inngang D11,
Oslo.

F?lgende saker foreligger til behandling:

1. ?pning og konstituering av generalforsamlingen ved styrets leder, herunder opptak av fortegnelse over m?tende aksjeeiere

2. Valg av m?teleder og en person til ? undertegne protokollen sammen med m?teleder.

3. Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden.

4. Godkjennelse av ?rsregnskapet for 2009 for Bouvet ASA og konsernet, samt ?rsberetningen.
? Styret foresl?r at det utdeles et utbytte for regnskaps?ret 2009 p? kroner 3,75 pr. aksje.

5. Fastsettelse av godtgj?relse til styrets medlemmer for 2010.

6. Fastsettelse av godtgj?relse til medlemmer av valgkomiteen for 2010.

7. Godkjennelse av revisors honorar for 2009.

8. Valg av medlemmer til valgkomiteen.

9. Behandling av styrets erkl?ring om fastsettelse av l?nn og annen godtgj?relse til daglig leder og andre ledende ansatte etter allmennaksjeloven § 6-16 a).

10. Forslag om fullmakt til styret til ? forh?ye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer til
finansiering av erverv av andre selskaper eller virksomheter.

11. Forslag om fullmakt til styret til ? forh?ye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer i
forbindelse med aksjeprogram for ledelse og ansatte.

12. Forslag om fullmakt til styret til erverv av egne aksjer.

En detaljert innkalling og ?rsrapport for 2009 er vedlagt.

Oslo, 8. april 2010
?ge Danielsen, styrets leder

Opplysningene er informasjonspliktige etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Source: Millistream

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy