Finans

EKSTRAORDIN?R GENERALFORSAMLING AVHOLDT I DIAGENIC ASA

DiaGenic ASA har avholdt ekstraordin?r generalforsamling den 18. desember 2009.

Generalforsamlingen vedtok kapitalforh?yelse ved nytegning av aksjer og utstedelse av frittst?ende tegningsretter, i samsvar med forslag inntatt i innkallingen.

Protokoll fra ekstraordin?r generalforsamling vil v?re tilgjengelig p? www.newsweb.no og www.diagenic.com.

Dr Med Erik Christensen, administrerende direkt?r
Telefon: +47 95939918
e-post: [email protected]

H?kon S?ter?y, styrets leder
Telefon: +47 92695175
e-post: [email protected]

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12

Similar Posts