Finans

EKSTRAORDIN?R GENERALFORSAMLING I GRIEG SEAFOOD ASAD

et ble 18. desember 2009 avholdt ekstraordin?r generalforsamling i Grieg
Seafood ASA.

Forslaget om vedtektsendring for ? tillate unntak fra allmennaksjelovens krav om
utsendelse av dokumenter som er lagt ut p? selskapets internettsider til
selskapets aksjon?rer ble vedtatt.

Se for ?vrig vedlagte utskrift av generalforsamlingsprotokollen, samt oppdaterte
vedtekter.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

[HUG#1365301]

Generalforsamlingsprotokollen: http://
Vedtekter: http://

Source: Millistream / Hug

Similar Posts