Finans

Ekstraordin?r generalforsamling i Komplett ASA

Byggjekostnadene for bustader auka med 0,3 prosent fr? september til oktober i ?r. Materialkostnadene steig med 0,7 prosent i denne perioden.
Kostnadene for einebustader av tre og bustadblokker auka med h?vesvis 0,4 og 0,1 prosent fr? september til oktober i ?r. Materialkostnadene gjekk opp med 0,8 prosent for einebustader av tre og 0,5 prosent for bustadblokker.
Fr? oktober i fjor til oktober i ?r auka byggjekostnadene for bustader med 2,1 prosent. Materialkostnadene steig med 0,9 prosent i den same perioden. Kostnadene for bygging av einebustader auka mest, med 2,6 prosent, mens bustadblokker steig med 1,2 prosent.
Byggjekostnadsindeks for bustader. 2000=100
För tabell se;http://www.ssb.no/bkibol/

Similar Posts