DK

Elliott International L.P./The Liverpool Limited Partnership

Elliott International L.P./The Liverpool Limited Partnership
Dansk Aktion?rforening advarer: Fejl hos Skat kan koste

Et nyt tast selv-system fra Skat skulle g?re det nemmere at investere i aktier og investeringsbeviser. Men en r?kke b?rnesygdomme har sat gr? h?r i hovedet p? b?de investorer, revisorer og Dansk Aktion?rforening. Derfor indsk?rper foreningen nu, at private investorer ikke b?r stole blindt p? systemet: Alle med aktier og investeringsbeviser k?bt for frie midler b?r tjekke Skats tal, hvis ikke de allerede har gjort det, lyder opfordringen fra foreningen. Sidste frist for aktion?rer med almindelig selvangivelse er allerede nu p? s?ndag den 1. maj. “Det er altid s?dan, at man selv har pligt til at kontrollere sin ?rsopg?relse. Men mange er jo vant til, at det k?rer gnidningsfrit, n?r det for eksempel kommer til l?nindkomst og boligskat. S?dan var det ogs? tanken, at det skulle k?re med aktier og investeringsbeviser i det nye system, men det kan man alts? bestemt ikke regne med,” fort?ller Jens M?ller Nielsen, der er chefredakt?r for Dansk Aktion?rforenings magasin, Aktion?ren. Stribevis af fejl Dansk Aktion?rforening har f?et en r?kke henvendelser fra frustrerede medlemmer, der dels ikke kan f? Skats tal i det nye system til at stemme, dels ikke kan komme igennem til Skat p? telefon eller via Skats hjemmeside. Tilsvarende beretter Inge Nilsson, revisor i SkatteInform og medlem af foreningens skatteudvalg, om forskellige fejl i tallene hos adskillige kunder. En af hendes kunder var kommet til at betale 88.000 kroner for meget i skat, hvis ikke fejlen var blevet opdaget, beretter hun. Fejlene er opst?et i bankernes it-systemer, i bankernes kommunikation med Skat eller i Skats h?ndtering af bankernes informationer. For nylig skrev Nykredit s?ledes til sine investeringskunder, at der havde v?ret en r?kke fejl b?de hos Skat og i Nykredits systemer fra firmaet BEC, der leverer it til en lang r?kke banker. Skat oplyser til Dansk Aktion?rforening, at fejlene knytter sig til s?rlige papirer og situationer samt indberettede data, og at systemet virker korrekt for de fleste. Skat oplyser desuden, at man har f?et flere henvendelser om, hvordan man anvender systemet, end om egentlige fejl. Nyt system skal give overblikDet nye tast selv-system skal give en oversigt over alle ens aktier og investeringsforeningsbeviser. For det f?rste skal det give mulighed for, at man for at bevare sin ret til fradrag for et eventuelt tab kan indberette beholdninger, som Skat af den ene eller anden grund ikke allerede har h?rt om. For det andet skal det give en valgfri mulighed for, at Skat automatisk kan beregne gevinster og tab p? de aktier og investeringsforeningsbeviser, som man har solgt i det forl?bne ?r. Retten til at f? fradrag for tab er blevet betinget af, at man har indberettet sin beholdning af aktier og investeringsforeningsbeviser i Skats system. Denne betingelse er i de fleste tilf?lde opfyldt, n?r det kommer til almindelige b?rsnoterede aktier og investeringsforeningsbeviser k?bt gennem danske banker, da beholdningen burde v?re indberettet automatisk af de danske v?rdipapirhandlere. Tanken med det nye system er, at man kun selv skal indberette eksempelvis aktier i udenlandske depoter og andre specielle papirer. Desuden skal alle b?rsnoterede handler i danske depoter v?re indberettet af bankerne lige siden 1. januar 2010, s? systemet selv kan beregne gevinster og tab, og man selv kun beh?ver at supplere med k?bsinformationer fra f?r 2010. Man har altid skullet indberette gevinster og tab, men det nye system skulle som et frivilligt tilbud g?re det langt nemmere – og i mange tilf?lde helt automatisk. Det er imidlertid skatteborgerens eget ansvar at tjekke for fejl, ogs? selv om de m?tte v?re sket hos banken og/eller Skat. Derfor opfordrer Dansk Aktion?rforening til, at man tjekker tallene, hvis man ikke allerede har gjort det. Sidste frist p? s?ndagHvis man finder fejl i Skats system, er det vigtigt, at man retter dem senest p? s?ndag den 1. maj, som ersidste frist for at rette fejl i beholdningen (eller 3. juli, hvis man har udvidet selvangivelse). Hvis det volder problemer eller giver anledning til sp?rgsm?l, b?r man som minimum g?re Skat opm?rksom p? dette per brev eller mail via Skats hjemmeside, s? man senere kan dokumentere henvendelsen. “I yderste konsekvens risikerer man at betale for meget i skat, eller at Skat engang i fremtiden n?gter at godkende fradrag for et eventuelt tab p? de aktier, der ikke blev registreret korrekt i ?r. Vi h?ber selvf?lgelig, at Skat til den tid vil v?re til at tale med, hvis fejlen er opst?et i banken eller hos Skat selv – men juridisk set ér det alts? ens eget ansvar, s? man st?r sig bedst ved at tjekke sin ?rsopg?relse og f? rettet de fejl, der m?tte v?re,” siger Jens M?ller Nielsen fra Dansk Aktion?rforening. Snublende start for en god ideForeningen bakker i ?vrigt op om tanken bag det nye system, men ?rgrer sig over den snublende start: “Det danske skattesystem er utroligt indviklet for private investorer, og det er st?rkt h?mmende for investor-kulturen i Danmark. S? n?r vores politikere ikke kan tage sig sammen til at forenkle tingene, er det godt, at Skat i det mindste fors?ger at guide investorerne igennem med et tast selv-system. Det skal ogs? nok blive godt en dag, men vi kunne godt have ?nsket os, at Skat i ?r havde n?jedes med at teste systemet hos for eksempel en gruppe frivillige medlemmer af Dansk Aktion?rforening,” siger Jens M?ller Nielsen. Dansk Aktion?rforening er nu i dialog med Skat om at stille med testpersoner til n?ste version af systemet. Det er frivilligt, om man vil bruge det nye system, men det g?r skatteberegningen v?sentligt nemmere, n?r man ser bort fra de aktuelle fejl. Selv hvis man ikke vil bruge det nye system, har man dog stadig pligt til at indberette sin beholdning af aktier og investeringsbeviser samt alle gevinster og tab i 2010. Pensionsdepoter og obligationer er ikke omfattet af det nye system. Skat har udsendt en vejledning til skat p? obligationer, som man finder her.

A to już wiesz?  First North Denmark Meddelelse fra First North B?rspause i Danfold - afventer meddelelse fra selskabet

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy