Emisjon p? 600 millioner kroner i senior usikrede obligasjoner gjennomf?rt

Linderud Senter blir en del av Sektor Eiendomsutvikling etter at selskapet er blitt enige med Braathen Eiendom Holding AS om et kj?p av kj?pesenteret.
? Vi er sv?rt glade for ? ha kommet til enighet med Braathen Eiendom Holding AS. Linderud Senter er et moderne og veldrevet kj?pesenter som passer perfekt inn i v?r portef?lje med 27 andre kj?pesentre. Med sine lange tradisjoner og beliggenhet i et av de raskest voksende omr?dene i Oslo, ser vi spennende muligheter for ? utvikle senteret videre, sier administrerende direkt?r Eirik Thrygg i Sektor Eiendomsutvikling.
Niam, Nord Europas ledende eiendomsfond, kj?pte Sektor Eiendomsutvikling i april i fjor. Kj?pet av Linderud Senter er den f?rste store transaksjonen med Niam som eier, og signaliserer at Sektor Eiendomsutvikling skal videreutvikles som Norges mest attraktive kj?pesenterselskap.
? Med NIAM sin finansielle styrke og solide eiendomskompetanse st?r vi godt rustet for ? styrke Sektor Eiendomsutvikling sin posisjon. Linderud Senter beriker portef?ljen og passer inn i v?r investeringsprofil, sier styreleder Kjell Sagstad i Sektor Eiendomsutvikling.
Attraktivt senter
Linderud Senter har et areal p? nesten 28.000 kvadratmeter, rundt 80 leietakere og omsatte i 2010 for tett oppunder 600 millioner kroner. Blant leietakere er Vinmonopolet, Posten, ICA, de st?rste kleskjedene, Gym Club, spisesteder, samt en rekke relatert til helse og service. De siste ?rene er senteret oppgradert for flere hundre millioner kroner og fremst?r i dag som helt nytt.
Sektor Eiendomsutvikling har nylig ogs? overtatt forvaltningsansvaret for fem kj?pesentre fra Storebrand og har dermed p? kort tid ?kt sin portef?lje av kj?pesentre fra 22 til 28. I dag er Sektor Eiendomsutvikling Norges nest st?rste kj?pesenterforvalter.
Solgte til f?rstevalget
Braathen Eiendom Holding AS er et selskap som inng?r i Braathen Eiendom. De har eid Linderud Senter siden 1965. Med salget trer selskapet helt ut av kj?pesenterbransjen for ? fokusere p? f?rre segmenter og ta en st?rre posisjon innen disse
? Slik kj?pesenterbransjen har utviklet seg med stadig st?rre akt?rer, ble det naturlig for oss ? selge. Vi er forn?yde med ? komme fram til en omforent avtale og tror det p? sikt vil v?re positivt for leietakerne ? ha Sektor Eiendomsutvikling som eier. Samtidig frigj?r vi kapital som vil bli brukt i forhold til v?r nye strategi, sier administrerende direkt?r Leif Arne R?snes i Braathen Eiendom.
For ytterligere informasjon:

Niam AS
Investeringsdirekt?r Kjell Sagstad
[email protected]
Telefon: +47 92 21 30 20
Sektor Eiendomsutvikling AS:
Administrerende direkt?r Eirik Thrygg
Telefon: +47 91 39 30 98 E-post:
E-post: [email protected]
Braathen Eiendom
Administrerende direkt?r Leif Arne R?snes
Telefon: +47 91 69 40 07
E-post: [email protected]
Fakta om Linderud Senter
Linderud Senter har et areal p? nesten 28.000 kvadratmeter, rundt 80 leietakere og omsatte i 2010 for tett oppunder 600 millioner kroner. Blant leietakere er Vinmonopolet, Posten, ICA, de st?rste kleskjedene, Gym Club, spisesteder samt en rekke akt?rer relatert til helse og service. De siste ?rene er senteret oppgradert for flere hundre millioner kroner og fremst?r i dag som helt nytt. www.Linderudsenter.no
Fakta om Sektor Eiendomsutvikling
Sektor Eiendomsutvikling AS er ledende innen forvaltning, utvikling og markedsf?ring av kj?pesentre i Norge. Gjennom gode handleopplevelser for kundene skaper vi gode vekstvilk?r for leietakere. Sektor Eiendomsutvikling AS har en portef?lje p? 28 kj?pesentre i Norge. Den samlede senteromsetningen for 2011 er budsjettert til NOK 15 mrd. www.sektor.no
Fakta om Niam
Niam er et av Nord-Europas ledende private equity-selskap med fokus p? eiendom og tilbyr investorer mulighet til ? investere i de nordiske og baltiske markedene gjennom sine fond. Siden 1998 har Niam gjennom egne fond eller p? oppdrag fra finansielle partnere investert rundt 40 milliarder kroner. Selskapet har hovedsete i Stockholm. www.niam.se
Fakta om Braathen Eiendom
Braathen Eiendom Holding AS er et selskap som inng?r i Braathen Eiendom. Braathen Eiendom er en stor akt?r i det norske eiendomsmarkedet. Selskapet eier 160.000 kvm n?ringsareal for utleie hovedsaklig i Oslo og omegn. www.braatheneiendom.no
Sektor Eiendomsutvikling AS forvalter, utvikler og markedsf?rer en kjede som best?r av 27 kj?pesentre i Norge, med et butikk areal p? ca 450.000 kvm, et total areal p? 715.000 kvm og en budsjettert omsetning p? 15 mrd for 2011. Selskapet har ogs? utviklings-og forvaltningsoppdrag for ulike strategiske samarbeidspartnere. Sektor Eiendomsutvikling AS eid av Nord-Europas ledende eiendomsfond NIAM. Som en av Norges ledende akt?rer innen kj?pesenterbransjen er v?rt m?l ? skape gode vekstvilk?r for leietakere og positive handleopplevelser for kundene.

Authors
Top