del?rsrapporter

Emitering i DnB NOR OBX (OBXEDNBNOR)

MediStim ASA overf?rte 10.000 MediStim aksjer til kurs NOK 24,50 per aksje til Kari Eian Krogstad den 4. mars 2010. Kari Eian Krogstad er MediStim ASA sin nye administrerende direkt?r som n? har innehatt stillingen i 6 m?neder. I avtalen med selskapet fikk Kari Eian Krogstad 10.000 MediStim aksjer ved tiltredelse, og ytterligere 10.000 MediStim aksjer etter 6 m?neder i stillingen.

MediStim ASA har 523.989 aksjer etter siste overf?ring og Kari Eian Krogstad har totalt 20.000
aksjer i MediStim ASA.

Source: Millistream

Similar Posts