skattesp?rsm?l

En av sju lurt av banken

Hver sjuende person i Norge, og Norden for?vrig, har f?lt seg lurt av banken. Dette kommer fram i en ny omfattende unders?kelse gjennomf?rt i Norge, Sverige, Danmark og Finland. De som f?ler seg mest lurt er danskene, med nordmenn p? en god andreplass, mens svensker og finner f?ler seg minst lurt av banken.
Nordnet har i perioden 13. april til 4. mai gjennomf?rt en unders?kelse via unders?kelsesfirmaet Novus Opinion og spurt 4.000 personer i Norge, Sverige, Danmark og Finland om de har f?lt seg lurt av banken sin. Og det er danskene som f?ler seg mest lurt! Hele 20 prosent, eller hver femte danske, svarer at de har f?lt seg lurt av banken. I Norge svarer 15 prosent at de har f?lt seg lurt av banken. I Finland er motsvarende tall 9 prosent, mens i Sverige svarer 8 prosent at at de har f?lt seg lurt av banken.

– I en tid preget av ekstrem finansiell turbulens er tilliten til banksektoren utrolig viktig. N?r s? mange som hver sjuende bankkunde i Norge og Norden f?ler seg lurt av banken sin er det urovekkende og ikke minst kritikkverdig, sier Anders Skar daglig leder for Nordnet Norge.

De som har f?lt seg lurt av banken fikk ogs? sp?rsm?l om innenfor hvilket omr?de de har f?lt seg lurt. Svarene viser tydelig at flest har f?lt seg lurt i forbindelse med at man har l?nt penger av banken. Dette gjelder spesielt i Norge og Sverige. I Danmark derimot oppgir flest at de har f?lt seg lurt innenfor omr?det r?dgivning. Hos de 15 prosentene som har f?lt seg lurt av banken i Norge, svarer 35 prosent at dette har skjedd i forbindelse med at man har l?nt penger av banken, og 18 prosent at det har skjedd innen fonds- og aksjeomr?det.

– ?rsaken til at l?n troner p? topp, skyldes nok at dette er den vanligste relasjonen de aller fleste har til banken. Et annet omr?de som ikke kommer fram i unders?kelsen men som vi har friskt i minne, er jo turbulensen og misn?yen rundt r?salget av strukturerte produkter det siste ti?ret, sier Anders Skar. Det virker dessverre fortsatt som om bankene foventer at man som kunde skal st? med luen i h?nda og knyttet neve n?r man kommer for ? l?ne penger eller f? r?d. Jeg trodde at den tiden var forbi, men denne type firkantet tenkem?te hos bankene ser fortsatt ut til ? leve i beste velg?ende, fortsetter Skar.
Kilde: Nordnet
Mer informasjon, kontakt:
Anders Skar, Daglig leder Nordnet Norge, +47 23333016, +47 95922277, [email protected]
Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet is the leading broker in the Nordic region with about 310,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark, Finland, Germany and Luxembourg. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk, www.nordnet.fi, www.nordnet.de and www.nordnet.lu.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy