?konomi

En brannsikker juletid

Juleh?ytiden er h?ysesong for boligbranner. Nesten 50 prosent flere boliger brenner i desember sammenliknet med ?vrige m?neder.

Per 20. desember i ?r har 60 personer mistet livet i brann, if?lge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). D?dstallene er h?yere enn p? samme periode i fjor.
– I denne m?rke tiden brukes mye elektrisk lys, varmeovner st?r p? og det b?de bakes og stekes. Ved ta noen forholdsregler kan man redusere sannsynligheten for brannfarlige situasjoner, sier fagsjef Geir Gr?nsholt i KLP Skadeforsikring AS.
Tall fra Finans Norge viser at erstatningsutbetalingene p? brann i boliger og hytter har v?rt 1,8 milliarder de f?rste ni m?nedene i 2013. Erstatningene har ?kt med ni prosent sammenliknet med ?ret f?r.

Brannvarslere redder liv

– N?r vi tenner levende lys er det viktig ? passe p? at lysene er forsvarlig plassert, slik at de ikke for?rsaker brann, sier Gr?nsholt. Han understreker at man aldri m? g? fra levende lys.
En brann kan oppst? til alle d?gnets tider, men konsekvensen av brann kan v?re st?rst om natta n?r man sover. Da f?r brannen utviklet seg f?r beboerne v?kner. – For ? unng? dette er det viktig ? ha gode r?ykvarslere som virker. Rask varsling er viktig for ? redde liv, sier Gr?nsholt.

Unng? t?rrkoking

Komfyrer kan v?re en utfordring. Enten fordi vi ?glemmer? maten p? plate, eller vi glemmer ? sl? av plata etter bruk: – Det kan raskt bli for h?y temperatur. Driver du med smultkoking eller liknende er det viktig ? huske p? egnet slukkemiddel, sier han.
Han minner ogs? om at peisen m? t?mmes for aske innimellom: – S?rg da for at denne asken plasseres p? forsvarlig vis. Det er ikke sikkert at asken er helt kald, selv om det kan virke slik.

T?rrkoking, som er en hyppig ?rsak til brann, kan forebygges ved ? sette inn komfyrvakter. Komfyrvakter er teknisk utstyr som s?rger for at komfyren sl?r seg av n?r en farlig situasjon oppst?r.
– N? skal vi heller ikke glemme at jul- og nytt?rshelger kan medf?re et ?kt alkoholforbruk. Det er viktig ? huske p? ? sl? av komfyren og slukke de levende lysene f?r en selv slukner, sier Gr?nsholt.
Ledningsnett kan ogs? v?re en ?rsak til boligbrann. Dersom sikringen g?r gjentatte ganger m? ledningsnettet sjekkes f?r en eventuell brann oppst?r.

Slik unng?r du branner rundt jul og nytt?r:

– S?rg for at levende lys er forsvarlig plassert, og g? aldri fra levende lys
– Pass p? at batteriene i r?ykvarslerne virker
– Sl? av elektriske apparater f?r du legger deg til ? sove eller forlater huset
– Husk ? alltid sl? av plata etter matlaging
– Pass p? at varmeovner ikke er tildekt
– G?r sikringen gjentatte ganger, b?r den straks sjekkes og skiftes ut om n?dvendig
– Bruk beskyttelsesbriller n?r du skal antenne fyrverkeri
– La de som er edru ta seg av fyrverkeriet

For mer informasjon, kontakt fagsjef Geir Gr?nsholt i KLP Skadeforsikring p? tlf. 901 04 461
Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er Norges st?rste livsforsikringsselskap. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter b?de i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. KLP-konsernet har en forvaltningskapital p? 375 milliarder kroner.

Similar Posts