En robust investeringsstrategi med bred oppslutning

sier finansminister Sigbj?rn Johnsen.
Regjeringen legger i dag fram meldingen til Stortinget om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2010.
Den samlede markedsverdien til Statens pensjonsfond utland (SPU) ?kte med 437 milliarder kroner i 2010

Authors
Tags

Related posts

Top